Nyheter

Ägarlägenheter upp 45% sedan 2019

Nu blir det temadag den 18 januari i stadshuset på Lidingö om just nu ägarlägenhete och där kan nu erfarenheter från ett decennium med ägarlägenheter redovisas. Under temadagen kommer deltagarna att kunna bygga på sin kunskap genom att få alla delar kring den spännande upplåtelseformen belysta. Det kommer att handla om marknadsläget, juridiken, processen, 3D–fastighetsbildning, ombildning från hyresrätt, finansiering, bankernas bedömningar och mycket annat. m.m.

Boverket pekar på ett behov om 650 000 nya bostäder till 2030 – ägarlägenheter är en strategisk väg för att täcka behoven och dess fördelar som boendeform ”upptäcks” av allt fler. Några kommunägda bolag som Växjöbostäder går före och satsar på ägarlägenheter.

– Vi märker av ett ökat intresse för ägarlägenheter, säger Olof Pettersson Herold hos JM, som verkligen tagit täten bland de större entreprenadföretagen.

Deltagarna får också en övergripande analys av ägarlägenhetsmarknaden i Sverige och hur det praktisk fungerar i verkligheten.

Svefa har gjort en analys och medföljande rapport om lägesstatus och marknadsförutsättningar framåt som alla kommer att kunna ta del av under temadagen:

– Intresset för fakta, för– och nackdelar och marknadsförutsättningar har aldrig varit starkare än nu inför 2022, säger Helena Dalhamn, affärsområdeschef Samhällsbyggnad och Fastighetsutveckling på Svefa.

Vid temadagen kommer deltagarna också att få ta del av aktuella case i tre olika kommuner, Växjö, Järfälla och Lidingö. I Växjö har kommunägda Växjöbostäder gjort en satsning under en längre tid, och kan redovisa erfarenheter som andra kommuner och allmännyttiga bostadsbolag får ta del av.

Här nedan finns en länk till program och anmälan till temadagen ”ALLT om Ägarlägenheter” som äger rum i Lidingö Stadshus den 18 januari 2022:

https://www.realstad.nu/agarlagenheter