Nyheter

Benjamin von Jahf, VD EHRAB. ”Öka möjligheten för hantlangare och icke-hantverkskunnig personal”

”Just nu pågår en godtrogen och okunnig debatt. Den handlar om att i princip förbjuda arbetskraftinvandring inom byggbranschen. Nu senast anförde Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett debattinlägg att “Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige och inte reas ut av företag som tar hit arbetare från andra länder för att utnyttja och exploatera dem”

Debattinlägget har senare följts upp av en artikel i Byggnadsarbetaren (27 oktober) där Johan Lindholm hävdar att “Vi har många unga från byggutbildningar som inte kommer ut på några arbetsplatser och vi har arbetslösa som behöver jobb.”

Varför är då detta naivt? Jo, för dels finns inte de personerna som Lindholm pekar ut. Jag lovar: sänd 100 av dem till oss på EHRAB, så ska vi anställa dem direkt.

För det andra är diskussionen aningslös eftersom det förutsätter att i Europa, och då menar man i första hand Östeuropa, finns otaliga personer som vill komma till Sverige och arbeta. Så ser verkligheten inte ut.

Man ska helt enkelt inte ta för givet att det finns arbetskraft, varken i Sverige eller andra länder, som vill komma hit. Själva letar vi i nätverk i hela Europa, inklusive Sverige hela tiden. Vi hittar inte tillräckligt med hantverkare för att fylla det svenska behovet. Och då har vi bra upparbetade nätverk.

Vi ska alltså snarare vara tacksamma att det finns personer som fortfarande verkligen vill komma till Sverige och jobba. Konkurrensen om den, inte minst östeuropeiska, arbetskraften är hög. Det är inte säkert att de kommer fortsätta välja Sverige. Och stänger vi de dörrarna, då får Byggsverige stora problem.

Man ska stävja fusk. Självklart! Det är vi på EHRAB, som har hållbar bemanning som en del av vårt DNA, de första att skriva under på. Men vi ska inte slå undan benen på oss själva.

Istället behöver vi förenkla lärlingsdelen av en byggarbetares utbildning. Då blir det lättare för fler mindre byggbolag att ta in lärlingar, personer med ambition och vilja. Idag innebär kollektivavtalet att lärlingslön bara kan gå till dem som verkligen är lärlingar och leds av yrkeskunnig person under tiden. Det här borde utökas till att också kunna appliceras på hantlangare och icke-hantverkskunnig personal.

Då får vi ungdomar som kommer in och är motiverade att jobba. De som är duktiga kommer man att behålla i organisationerna.

På EHRAB ska vi nu försöka göra något åt det här. Vi kommer att etablera EHRAB Skolan för dem som vill omskola sig inom eller till bygg eller står utanför arbetsmarknaden. Vi ger dem tillräcklig utbildning, anställer dem och hyr ut dem som ej kvalificerad arbetskraft.

Börjar i Göteborg och om det går väl rullar vi ut i Sverige. Vi jobbar gärna tillsammans med facket och Byggföretagen i det här.”

– Benjamin von Jahf, VD EHRAB