Nyheter

Öresundskraft, Riksbyggen och Brf Lardös blomma skriver avtal om lokalproducerad el

I Laröd utanför Helsingborg uppför Riksbyggen 48 bostadsrätter. Öresundskraft, Riksbyggen och Brf Laröds Blomma har tecknat avtal som innebär att föreningen köper lokalproducerad el från de solceller som Öresundskraft uppför.

Öresundskraft äger solcellsanläggningen och ansvarar för projektering, byggnation samt drift och underhåll. Bostadsrättföreningen köper elen till ett fast pris över en längre tidsperiod och får en trygg elförsörjning och bidrar samtidigt till att öka andelen lokalt producerad, förnybar el.

– Riksbyggen vill tillsammans med våra partners skapa ett unikt och innovativt projekt i Laröd där naturvärden, mänsklig arkitektur och platser för gemenskap förenas med smarta hållbarhets lösningar. Vi är mycket glada över avtalet med Öresundskraft och det kommande samarbetet både i Laröd och under H22-mässan i Helsingborg, med stort fokus på innovation och hållbarhet. Det säger Theodor Alexandris, marknads-områdeschef Riksbyggen Bostad.

– Den här avtalsformen, där vi tar investeringen och framtida underhåll mot att kunden köper el till ett fastställt pris under en längre period, är ny för oss. Det berättar David Ingsten, Key Account Manager på Öresundskraft.

– Vårt långsiktiga mål är att etablera ett ekosystem för klimatsmarta lösningar tillsammans med våra kunder som skapar värde i alla led. Just nu så testar vi affärsmodellen och utvärderar även hur den kan anpassas för olika kundbehov.

– FN har 17 globala mål för hållbar utveckling där mål 17 handlar om partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling. Det här samarbetet är ett sätt arbeta i linje med dessa mål på lokal nivå, avslutar David Ingsten.

På bilden: Från vänster Theodor Alexandris marknads-områdeschef vid affärsområde Bostad, Riksbyggen, till höger Anders Östlund, vd för Öresundskraft