Nyheter

Bosch Professional Safety Index

Idag presenterar Bosch för första gången Bosch Professional Safety Index, ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen.

Hantverkarbranschen är en av de mest skadedrabbade branscherna i Sverige.

– I hantverkaryrket gäller det att ha bra koll på säkerheten för att både undvika och reducera arbetsplatsskador. På Bosch jobbar vi aktivt med att utveckla våra verktyg och tjänster så de blir ännu säkrare så att professionella hantverkare kan känna sig trygga vid verktygshanteringen men det är tydligt att vi behöver göra mer för att uppmärksamma säkerheten. Genom att mäta säkerhetsmedvetenheten över tid är vi säkra på att Bosch Professional Safety Index kommer att öka kunskapen och bidra till en säkrare arbetsplats för professionella hantverkare, säger Jan Samuelsson, Verktygsspecialist på Bosch Professional.

Säkerhetsindexet är baserat på en omfattande undersökning som genomförts med professionella hantverkare i Sverige och ger en indikation på säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare i Sverige. Detta planeras bli en årlig återkommande undersökning vars syfte är att följa och mäta utvecklingen kring säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen över tid.

Indexet har en skala på 0 till 100 och ju närmare hundra, desto högre säkerhetsmedvetenhet. Till grund för indexet är en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Bosch Professional. I år blev index 67 men vissa grupper sticker ut. Yngre hantverkare (18 – 49 år) och de som arbetat kortast får 64. Högst säkerhetsmedvetenhet finns hos äldre och hos kvinnor med index på 70 repektive 72. Det finns dock fortfarande mycket jobb kvar för att nå upp till 100.

Frågorna i undersökningen visar bland annat att endast var tredje (34%) hantverkare mellan 18 – 49 år brukar följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för olika verktyg, men för hantverkare mellan 50 – 79 år är det nästan varannan hantverkare (47%) som följer säkerhetsföreskrifterna. Undersökningen visar även att nära sju av tio (69%) hantverkare brukar ta hänsyn till att verktyg vibrerar i sitt yrke, ändå svarar två av tio (22%) att de har fått arbetsskador från vibrerande verktyg.

För mer information om Bosch Professional Safety Index, se rapporten:

här.