Nyheter

Nya Masthuggkajen byggs med hållbara materialval

Mattias Lind är partner i White Arkitekter och ansvarig arkitekt för Våghuset och Brick Studios i centrala Göteborg dit Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group har levererat 4000 kubik klimatförbättrad betong.

– Det är viktigt att materialvalen är robusta, tåliga och hållbara likt den betong som Thomas Betong levererat tillsammans med NCC, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för Våghuset.

Som delägare på White Arkitekter är Mattias Lind ansvarig arkitekt för både Brick Studios och Våghuset, som båda ingår i den nya stadsdelen Masthuggkajen.

Som Sveriges första Citylab-certifierade stadsdel ligger den i framkant när det gäller hållbart byggande, då inte minst i val av byggnadsmaterial.

– Med projekt som är del av Masthuggskajen är det viktigt att materialvalen är robusta, tåliga och hållbara likt den betong som Thomas Betong levererat tillsammans med NCC, säger Mattias.

Våghuset byggs i nära anslutning till Göta Älv. Med sin spännande och unika gestaltning erbjuds 10 000 kvadratmeter moderna kontor med effektiv och flexibel planlösning. På Masthuggskajen kommer bostäder och arbetsplatser samsas med affärer, krogar och liv.

– Människor ska kunna vistas och trivas i området året om. Våghuset syftar till att vara en ikonisk byggnad som är ritad för att kunna stå väldigt länge. Betongen har flutit ut bra i sina former, vilket tyder på att Thomas Betong levererar en produkt i det högre segmentet, säger Mattias.

Betongen används även som synliga innerväggar. Genom pigmentering och att släta ut skiftningarna i betongen har väggarna blivit vad Mattias beskriver som vackra akvarellmålningar.

– Väggarna kommer bli vackrare ju längre tiden går och behöver aldrig målas om, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Betongen tillsammans med projektets andra material framhäver variationer och detaljer som berikar både byggnaden och stadsdelens framtoning, avslutar Mattias.