Nyheter

NAVET Analytics: Inbromsad ökning av byggvaruförsäljningen under sommaren

Som helhet har omsättningen i den byggrelaterade handeln ökat med 10 procent under årets första sju månader jämfört med samma period 2020.

Takten har dock bromsat in något under de senaste tre månaderna, menar Jens Linderoth analysansvarig på NAVET Analytics, som presenterar siffrorna i företagets löpande månadsbrev.

Tittar vi enbart på årets första tre månader låg ökningen på drygt 14 procent. En enskild månad sticker ut i sammanhanget och det är mars, då omsättningen steg med 25 procent jämfört med samma månad året innan.

– Vi tror att ökningen fortsätter att bromsa in under hösten på grund av att samhället öppnar upp, vilket innebär att hushållen återigen kan lägga pengar på varor och tjänster som inte varit möjliga under pandemin. Att ökningen av bostadspriserna har stannat upp och att amorteringskravet återinförts påverkar troligen också konsumtionen menar Jens Linderoth.

Källa: NAVET Analytisk