Nyheter

Innovation och effektivitet i fokus när Geberit lanserar Ljudkalkylator

Det världsledande sanitetsföretaget Geberit lanserar det digitala verktyget Ljudkalkylator. Ett verktyg som underlättar vid byggprocesser genom att estimera ljudnivåer baserat på data hämtad från tusentals tidigare mätningar.

En innovativ lösning som svar på branschens ökade krav på ljudisoleringar vid VVS-installationer.

Hållbara och innovativa lösningar kännetecknar det schweiziska sanitetsföretaget Geberit. Nu lanserar de det digitala verktyget Ljudkalkylator. Ett resursbesparande verktyg som möjliggör hållbara produktions- och byggnadsprocesser genom att estimera ljudnivåer utifrån tidigare mätningar utförda av Fraunhoferinstitutet i Stuttgart.

Verktyget är kostnadsfritt och särskilt utvecklat för att säkerställa att sanitetsinstallationerna kommer att klara kraven på ljudisolering

Vägledning vid val av material och systeminstallationer

Det smarta verktyget ger information om installationers förväntade ljudnivåer baserat på faktorer som: typ av sanitetsinstallationer, väggkonstruktioner, försörjningssystem och avloppssystem.

De angivna parametrarna beräknar omedelbart den förväntade ljudnivån, en estimering som genererar resultat i enlighet med angivelser i Boverkets byggregler (BBR). De justerbara parametrarna gör det möjligt att jämföra flertalet olika konstruktioner och installationer i realtid. En funktion som framför allt underlättar vid behov av snabb beslutsfattning.

Geberit Ljudkalkylator genererar därefter en tydlig summering som både påvisar samtliga uppfyllda ljudkrav samt eventuella brister. Med hjälp av verktyget kan den effektivaste lösningen för specifika byggsituationer identifieras vilket bidar till att eliminera risken för dyrbara ombyggnationer och rättsliga tvister.

Snabb och enkel beslutsfattning

Med Geberit Ljudkalkylator kan alla involverade i byggprocessen snabbt och enkelt bestämma vilka system och produkter som ska användas för att uppfylla kraven på ljudisolering.

Tillförlitliga estimeringar

Verktyget estimerar den förväntade ljudnivån baserat på tidigare mätningar utförda av Fraunhoferinstitutet.Estimeringarna har utförts i över 2 000 olika byggsituationer vilket säkerställer tillförlitliga beräkningar och genererar resultat som motsvarar regleringar och angivelser i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

Jämförelser av estimeringar

När parametrarna för exempelvis installationssystem, väggkonstruktioner och väggarnas massa har angivits beräknar systemet omedelbart den förväntade ljudnivån. En estimering som därefter jämförs med angivna specificeringar, krav och Boverkets byggregler (BBR).

När rätt systemlösning är identifierad finns summeringen tillgänglig att enkelt ladda ner i PDF-format på:

https://tools.geberit.se/ljudkalkylator/