Nyheter

Assemblin startar ny utbildning för ledning av stora, komplexa projekt

Nu kompletterar Assemblin det koncerngemensamma utbildningsprogrammet Assemblin Academy med en kvalificerad ledarutbildning för stora projekt.

För att kunna utveckla och leverera branschens bästa lösningar arbetar Assemblin aktivt för att attrahera, utveckla och behålla branschens bästa medarbetare.

Det görs på flera sätt, främst genom att erbjuda intressanta arbetsuppgifter och spännande projekt i en sund, stimulerande och god arbetsmiljö, men också genom att erbjuda kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter.

I varje affärsområde finns därför väl utvecklade kompetensutvecklingsprogram, och sedan några år tillbaka sker också gemensamma spetsutbildningar inom ramen för Assemblin Academy. Detta utökas nu med ett kvalificerat program för ledning av stora, komplexa projekt.

– Att vi har bra projektchefer är avgörande för våra fortsatta framgångar. Eftersom projektens komplexitet och kraven på våra projektledare ökar känns det bra att nu kunna erbjuda en riktigt bra utvecklingsmöjlighet för dem. Det koncerngemensamma programmet ger också deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och bredda sitt kontaktnät vilket stärker vår kultur och förbättrar våra processer, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

Projektutbildningen är i likhet med ATP skräddarsydd för Assemblin och har utvecklats i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Den första projektutbildningen startar i september och löper över sex månader.

Foto: Anna-Lena Lundqvist