Nyheter

Nytt initiativ: Decisions.city – ska inspirera städer att bygga mer hållbart

För att få städer att bygga mer hållbart har Metsä Wood varit med och tagit fram Decisions.city – en digital plattform där allmänheten ska kunna vara med och påverka vilka byggmaterial som det byggs med. Idag domineras byggena av betong och stål, men med initiativet hoppas man att fler beslutsfattare ska få upp ögonen för klimatvänligare material som trä.  

Hur samhällen väljer att bygga sina städer har en stor betydelse för människornas och planetens framtid. Idag står städerna för mer än 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och det är därför viktigt att börja bygga mer hållbart. Med det som bakgrund har Metsä Wood, tillsammans med Architectural Democracy och Accenture Interactive, tagit fram initiativet Decisions.city.

– Decisions.city är en interaktiv upplevelse där människor kan lära sig om och förstå hur deras stad kan utvecklas i framtiden, säger Elliot White, Service Design Lead & Resident Architect på FJORD som är en del av Accenture Interactive. 

Den nya plattformen är lekfull men ändå informativ, och här kan användaren digitalt ändra mixen av byggmaterial som trä, betong och stål för att se vilken skillnad det skulle göra för klimatet över tid. Idag består stadsstrukturer till 90 procent av betong och stål, två av de enskilt största utsläppskällorna av växthusgaser.

– Eftersom invånarna sällan är inblandade i beslut om städernas byggmaterial kan stål och betong fortsätta dominera. Det hoppas vi kunna ändra på, berättar Håkan Arnebrant, Buisness Development Manager på Metsä Wood Sverige. 

Tanken är att ge allmänheten en talan och få beslutsfattare att välja mer trä i sina byggen. Pedro Aibéo, arkitekt och civilingenjör samt grundare av organisationen Architectural Democracy, förklarar:

– Idén bakom rörelsen Architectural Democracy är att gå från en ogenomtränglig stadsplanering mot en öppnare beslutsprocess. Det finns ingen idealisk blandning av byggmaterial, men om inte medborgarna kommer till tals kommer vi att fortsätta att använda material som orsakar stora utsläpp. 

Den första versionen av Decisions.city kommer att lanseras i samband med arkitekturutställningen Biennale Architettura 2021 i Venedig som i år har temat “hur kan vi leva tillsammans?”.

– Decisions.city är ett av våra bidrag till att främja utvecklingen av en mer inkluderande stadsframtid. Genom initiativet hoppas vi kunna bidra till att hitta nya sätt att göra våra städer hållbara, flexibla och trygga, avslutar Håkan Arnebrant.