Nyheter

Unik forskning påvisar fönsters betydelse för människors välbefinnande

Människors välbefinnande styrs främst av fem faktorer – hälsa, ekonomi, personlighet, demografi och beteendevariabler. Hälsa och ekonomi har mest positiv påverkan och det är här som rätt val av fönster spelar in.

Att hitta den ultimata skärningspunkten och pricka rätt i avvägningen mellan ljusmiljö, termisk komfort, energiförbrukning och livscykelkostnad har betydelse, gör skillnad och ökar välbefinnandet markant.

Detta bekräftas av forskning från Linnéuniversitetets institution för skog och träteknik.

Elaheh Jalilzadehazhari, doktorsexamen i hållbart byggande och postdoktor vid Linnéuniversitet, har publicerat ett flertal rapporter de senaste åren som visar på hur man kan öka byggnadsvärden och människors välbefinnande genom att förbättra inomhusmiljön och samtidigt sänka energiförbrukningen och livscykelkostnaderna.

Under sitt forskningsarbete utgick hon, från Elitfönsters verksamhet i Vetlanda där hon, på nära håll, forskade på fönsters och solskyddstillbehörs inverkan på människor.

Välbefinnande är någonting som berör och engagerar oss alla och kanske extra mycket under pandemin. Många har suttit isolerade i sina hem och väldigt många kommer att fortsätta jobba hemifrån efter att pandemin är över. Detta innebär att inomhusmiljön blir enormt viktig och i min forskning kunde jag exempelvis visa på hur fönsters storlek, placering, form och glas påverkar välmående. Det handlar om att effektivisera design och inte ändra den totalt, berättar Elaheh Jalilzadehazhari, postdoktor vid Linnéuniversitets institution för skog och träteknik.

Mänskligt perspektiv för största möjliga värde

Fönsterdesign i Sverige har, historiskt sett, utgått ifrån en funktion som exempelvis energibesparing. Idag har dock synen på design förändrats och det mänskliga perspektivet har fått en mer betydande roll i syfte att skapa värde. Arkitekter och designproffs har länge diskuterat vad som ska tolkas in i begreppet ”värde” och den generella uppfattningen är att det absolut högsta värdet uppnås när arkitektonisk design bidrar till förbättrat välbefinnande.

Att forska på fönster och ljusets betydelse för människors välmående är unikt och mig veterligen något som inte genomförts tidigare i Sverige. På Elitfönster tillverkar vi produkter som, i grund och botten, är väldigt viktiga för människors välmående och vi är glada över att ha kunnat bidra till denna spännande forskning. Elahehs forskning är värdefull för hela byggbranschen och vi är väldigt stolta över att ha haft henne här hos oss, säger Jonas Hernborg, vd Elitfönster.