Nyheter

Nya gesällen Tim för stenhuggaryrket vidare

32-årige Tim Ericsson i Borghamn visar stolt det 15 kilo tunga ekollonet som han format med handverktyg ur ett marmorblock. Han har klarat av det praktiska provet för att få gesällbrev som stenhuggare, utfärdat av Sveriges Hantverksråd.

– Det ligger en yrkesstolthet i att ha ett godkänt gesällprov som stenhuggare. En kvalitetsstämpel med yrkesheder, säger Tim Ericsson, som för yrkeskunnandet vidare inom familjen.

Tim är fjärde generationen stenhuggare inom familjeföretaget Borghamns Stenförädling AB i Vadstena kommun, där man börjat förbereda inför en generationsväxling.

– Vi är ett traditionellt företag där hantverkskunskapen är grunden för verksamheten, men där även kompetensen inom modern teknik och ett hållbart synsätt är lika viktigt, säger Tim Ericsson.

Gesällbrevet är hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Genom gesällprovet har Tim bevisat att han är väl insatt i yrket. Provet gick ut på att med en skiss som förlaga forma ett naturtroget ekollon i sten. Tim sågade ut ett lagom stort block av Kolmårdsmarmor som han sedan bearbetat med olika lufttrycksdrivna handverktyg. Han uppskattar att det tagit honom cirka 30 timmars effektiv arbetstid.

– Gesällbrevet är en kvalitetssäkring. Det är ett viktigt sätt att kommunicera att man har den yrkeskunskap som krävs i stenbranschen, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund med över 100 medlemsföretag runt om i landet.

Att gesällprov klaras av är dock inte vanligt i stenbranschen. Under 2020 utfärdades inget gesällbrev som stenhuggare. Tim Ericsson är den första som fått det i år.

– I dagens värld med fokus på återvinning ökar efterfrågan inom hantverksyrken som stenhuggare, för att kunna restaurera gamla byggnader. Det märks tydligt att efterfrågan på kunnigt hantverksfolk är på uppgång, säger Kai Marklin.