Nyheter

Signify: ”Hållbar belysning är en hörnsten i EU:s gröna omställning”

Här kommer ett inlägg från Kenneth Grönholm, Nordisk VD på Signify om vikten av hållbar belysning i EU:s gröna omställning:

”Hållbarhet har länge legat högst uppe på prioriteringslistan för många företag. Planerna för en koldioxidneutral framtid är stora både på företagsnivå och också på nationell och global nivå med övergripande planer för en mer hållbar framtid.

Det senaste och mycket omfattande initiativet från EU är Renovation Wave, som tar sikte på byggnadsbeståndet i Europa för att nå målet att bli en koldioxidneutral kontinent år 2050. För att kunna lyckas med detta är det viktigt att titta på alla parametrar, och belysning är ofta en förbisedd faktor i dessa sammanhang.

I dag står äldre byggnader för 40 procent av Europas energiförbrukning. Belysning står för ungefär hälften av städernas strömförbrukning. Ändå blir jag gång på gång överraskad över att man i en stor del av äldre byggnader och gatulyktor i Europa fortsätter att använda konventionell belysning och förbrukar därmed alldeles för mycket energi. Dessutom finns det ytterligare fördelar med att använda elnätet som infrastruktur i en smart stad.Med vår energibesparande LED-teknik sätter vi grön energi och förnybara resurser på agendan. Att använda LED och ansluten belysning är ett av de enklaste sätten att minska utsläppen och därmed bekämpa klimatförändringarna.

Genom att övergå till energieffektiv LED kan Europa spara upp till 40 miljarder euro och minska koldioxidutsläppen med cirka 100 miljoner ton per år. Det motsvarar samma mängd koldioxid som 53 miljoner hektar skog kan absorbera, vilket kan jämföras med en skog som är 20 procent större än hela Sverige.

Belysning är en naturlig del av vår vardag och något som få tänker på. Detta är förmodligen också anledningen till att den stora energibesparingspotentialen förbises. Men belysning är mycket mer än bara ljus. Det är ett nätverk som kan utnyttjas för att göra städer och byggnader både smartare och säkrare. Det finns till exempel smarta lyktstolpar, som kan tillhandahålla 5G-tjänster och offentligt WiFi, så att man aldrig förlorar signalen på sin telefon – eller kameror och sensorer som kan övervaka trafikflöden, ljudnivåer eller föroreningar.

EU har satt upp ambitiösa och viktiga klimatmål.  För att kunna förverkliga målet om att uppnå koldioxidneutralt Sverige och Europa måste man hitta någorlunda enkla lösningar. En av dem är ett ökat fokus på belysningen i våra byggnader. Både tekniken och förutsättningarna finns för att använda belysning som en hävstång för att göra våra byggnader mycket mer energieffektiva och smarta med och samtidigt få en bättre arbetsmiljö.

Allt vi behöver nu är att fler företag, myndigheter och kommuner ser dessa möjligheter.”

– Kenneth Grönholm, Nordisk VD på Signify –