Nyheter

Anläggningsbetong som ger 50% lägre klimatavtryck

2012 erbjöd Thomas Concrete Group, som förste aktör i Sverige, klimatförbättrad betong. Det var resultatet av ett utvecklingsarbete som startat flera år tidigare och grundar sig i att företaget allt sedan starten 1955 fokuserat på teknikutveckling.

Idag finns det ingen betongtillverkare som har mer kunskap eller längre erfarenhet än Thomas Concrete Group när det gäller att tillverka klimatförbättrad betong på den svenska marknaden. I vissa fall innebär det mer än en halverad klimatpåverkan och företaget arbetar målinriktat på att 2030 kunna erbjuda en betong som är helt klimatneutral.

Det är expertkompetensen på Thomas Concrete Groups lab, C-Lab, och kunnigheten hos Thomas Betong som ligger till grund för att man lyckats ta fram och producera unika betongprodukter med helt nya tekniska egenskaper och hög andel alternativa bindemedel.

– Det var vid årsskiftet 2006/2007, i samband med en etapp vid Norra länken i Stockholm, som vi startade med provningar för att delvis ersätta cement med flygaska som bindemedel i betongen, berättar Ingemar Löfgren, forsknings- och utvecklingschef på Thomas Concrete Group.

Utvecklingsarbetet med alternativa bindemedel fortsatte och resulterade sedan i att Thomas Concrete Group och Thomas Betong under 2012 kunde erbjuda klimatförbättrad betong med granulerad masugnsslagg. Nu har detta arbete utvecklats ytterligare utifrån de stora erfarenheterna som erhållits under dessa år.

– Redan idag kan vi tillverka betong som ger ett 50-procentigt lägre klimatavtryck. Vi arbetar målinriktat och siktar på att kunna erbjuda en klimatneutral betong 2030, säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef i koncernen Thomas Concrete Group, där Thomas Betong ingår.

Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade anläggningsbetongen varit ganska återhållsam. Men då Trafikverket ändrat sina krav på andelen cement som bindemedel i betongen i projekt Västlänken har allt fler visat intresse för de möjligheterna som finns och projektets innovativa betongprodukter

Tack vare Thomas Concrete Groups höga tekniska kompetens håller den nya betongen minst lika hög kvalitet, funktion och prestanda, som den traditionella. Ytterligare en positiv effekt, som förmedlas från entreprenörer, är att de nya bindemedlen i den klimatförbättrade betongen gör den mer lättarbetad.

– Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den ett självklart val för oss titta närmare på, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket och den som håller i projekt Centralstationen.