Nyheter

Hilti i Europas topp bland patentansökningar

Med banbrytande innovationer som exoskelett EXO-O1 och BIM-driven roboteknik genom Hilti Jaibot, fortsätter Hilti visa marknaden att innovation och digitalisering är drivkrafterna som krävs för att driva byggbranschen framåt.

Med stora investeringar inom forskning, utveckling och egen tillverkning, har Hilti i mer än 30 år varit ledande inom innovation och erbjuder kompletta lösningar i form av teknik, programvara och tjänster för den professionella byggbranschen.

Under 2020 gjorde Hilti nära 300 patentansökningar till Europeiska Patentverket EPV och rankas därmed i toppen av listan över stora teknikföretag. Trots osäkerheten orsakad av pandemin, bedrevs forskning- och utveckling inom stående fokusområden med investeringar som uppgick till 6,7% av koncernens totala försäljning – med totalt 74 nya produktlanseringar och tjänster som årets resultat.

EXO-O1 – nya möjligheter inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Den banbrytande världsnyheten EXO-O1 – ett exoskelett som avlastar axlar och armar vid arbete över brösthöjd är ett betydande bidrag till förbättrad arbetsmiljö inom byggbranschen. Sett ur ett produktivitetsperspektiv, reduceras muskeltröttheten vilket i sin tur resulterar i att denna typ av arbete kan utföras över längre tid med betydligt högre produktivitet.

Ur ett långsiktigt perspektiv, kan användandet av förebyggande lösningar hjälpa till att reducera uppkomsten av bestående belastningsskador. Belastningsskador är bland de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade sjukdomar Inom byggbranschen och utgör därmed en betydande kostnad både för individen som drabbas och för företagen i branschen. Axelpartiet är extra utsatt för dessa skador och detta är grunden för utvecklingen av EXO-O1.

– Lanseringen av EXO-O1 var tveklöst en banbrytande lansering och världsnyhet för byggindustrin. Det ligger ett starkt signalvärde i att fortsätta fokusera på byggbranschens arbetsmiljö och kundorienterade lösningar, säger Fabio Pedrazzi, ansvarig chef Hilti Svenska AB

Läs mer om EXO-O1 här

BIM-driven robotteknik för installation

Under hösten 2020 lanserades Hilti Jaibot – en semi-automatisk borrobot som omvandlar den digitala ritningen till fysiska borrhål ute på arbetsplatsen. Med oslagbar effektivitet och exakthet gentemot traditionellt installationsarbete, innebär Hilti Jaibot väsentliga vinster inom som produktivitet, hälsa och säkerhet.

​​​- Vår utgångspunkt var att utveckla en robotlösning som stöttar våra kunder där det behövs som mest. Hilti Jaibot tar över en av de mest ansträngande och farliga uppgifterna och arbetar tillsammans med yrkesarbetarna, förklarar Fabio Pedrazzi.

– Med Jaibot och i nära samarbete med våra kunder kan vi genom digitalisering öka produktiviteten ute på projekten – samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för alla som arbetar där, fortsätter Fabio.