Nyheter

Thomas Concrete Group blir medlem i Sweden Green Building Council

Thomas Concrete Group blir medlem i Sweden Green Building Council för att ta ännu mer aktiv roll i arbetet mot en hållbar byggbransch.

Hela byggbranschen har ett gemensamt mål – att säkerställa ett mer hållbart byggande och en hållbar värld för framtida generationer. Baserat på lång erfarenhet av betongbyggande har Thomas Concrete Group nu tillsammans med andra medlemsföretag och organisationer möjlighet att driva på utvecklingen mot ett hållbart byggande.

– Det är ett naturligt steg för oss att bli medlem i Sweden Green Building Council. Hållbarhet har funnits på vår agenda sedan många år och vi har aktivt arbetat med att minska klimatpåverkan från vår verksamhet. Vi har drivit utvecklingen av alternativa bindemedel och bidragit till olika projekt inom branschen. – säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

I Sverige pågår en diskussion angående val av byggmaterial. Det är ett komplext ämne och flera perspektiv måste beaktas långsiktigt. Att förenkla problematiken kan i sin tur leda till stora, politiska beslut som inte alltid är gynnsamma för klimat och miljö.

– Ett samarbete inom branschen är den enda vägen mot ett hållbart byggande. Vi vill gärna delta i utvecklingen av olika certifieringssystem och verktyg genom vår kunskap och erfarenhet inom betong och inte minst klimatförbättrad betong – säger Karin Gäbel. Vårt dotterbolag i Sverige, Thomas Betong var först ut på marknaden med att erbjuda betongprodukter med avsevärt lägre klimatpåverkan redan 2012.

Foto: Thomas Concrete Group