Nyheter

Brilliant Future: Byggföretagen med flest engagerade medarbetare i Sverige

Trots ett år med coronapandemin – här är arbetsgivarna som håller engagemanget uppe. Nu presenterar undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future en lista med de arbetsgivare som har flest engagerade medarbetare i sin bransch – och vilka faktorer som ligger bakom engagemanget.

Listan är baserad på data från 235 000 medarbetarundersökningar och 185 organisationer. Bland toppnoteringarna finns bland annat Stena Metall, Vasakronan, Filippa K och Länsförsäkringar.

Med  hjälp av kvantitativ data från hundratusentals medarbetarundersökningar har Brilliant Future kartlagt medarbetarengagemanget inom en rad olika branscher. Nu presenterar de vilka organisationer som toppar listan tillsammans med de tre främsta faktorerna som utmärker de bästa organisationerna jämfört med de andra.

– Våra löpande analyser visar att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och stärker affären. De organisationer som toppar listan med flest engagerade medarbetare visar vägen genom att satsa på energi, tydlighet och ledarskap vilket ökar möjligheterna för varje medarbetare att frigöra sin potential. Tillsammans visar de vikten av att kontinuerligt kartlägga medarbetarengagemanget i organisationen för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger Andreas Ferm, vd på Brilliant Future.

Bygg- och tillverkningsindustrier:

1/Thomas Concrete Group

2/Bonava

3/Stena Metall

4/Piab

5/Holmen Paper