Nyheter

Ny klimatpositiv betong från Finja

Finja Betong fortsätter sin satsning på klimatpositiva byggprodukter och lanserar nu nästa produkt i den gröna ECO-linjen, Grovbetong ECO. Den gröna ECO-linjen innebär att produkterna är klimatpositiva.

Företaget minskar årligen sina CO2-utsläpp genom en rad olika miljöinsatser och målsättningen är att minska den egna CO2-belastningen för ECO-produkterna med 50 procent över tre års tid.

Utöver detta kompenserar företaget för resterande utsläpp för att nå klimatneutralitet samt ytterligare 15 procent för att produkterna i ECO-linjen ska bli klimatpositiva. Sammantaget ger de olika insatserna kunderna möjlighet att aktivt göra ett ännu mer hållbart val av byggmaterial.

Den nya klimatpositiva produkten Grovbetong ECO har samma goda egenskaper som företagets likvärdiga produkt Grovbetong men med lägre klimatpåverkan.

Nya recept har gjort det möjligt att optimera användningen av bindemedel och därmed sänka CO2e-utsläppet med så mycket som 18 procent jämfört med Grovbetong. Den nya ECO-produkten förpackas dessutom i företagets nya miljövänliga plastsäck.

Finja Betongs plastsäckar är från och med hösten 2020 till viss del tillverkade av återvunnen plast vilket i sig ger dem en miljöfördel. Säcken till nya Grovbetong ECO består av mer än 35 procent återvunnen plast och är även tillverkad av mer än 51 procent biomassplast samt certifierad med I am green-symbolen. Förpackningsmaterialet av såväl återvunnen plast som biomassplast gör säcken till Grovbetong ECO till en grönare och mer klimatsmart förpackning.

– Vi är stolta över att kunna lansera Grovbetong ECO som nästa klimatpositiva byggprodukt i den gröna ECO-linjen. Produktutveckling med minskade utsläpp som följd är ytterligare bevis på vår övertygelse att låta miljöhänsyn brett prägla våra beslut. Detta tillsammans med våra nya plastsäckar är ett stort grönt steg framåt för Finja och minskar vårt klimatavtryck än mer, säger Bengt Widstrand VD på Finja Betong.