Nyheter

Toppmodern kontorspark i stationshusen i Falkenberg

Området kring Falkenbergs tågstation fortsätter att växa. Här bygger Eirefelt Fastigheter två kontorsbyggnader där det första, Stationshus 2, precis står klart. 

– Stationshusen byggs i två etapper där vi börjar med nr 2, berättar Martin Eirefelt, VD, Eirefelt Fastigheter. Den första etappen består av en byggnad på fyra våningar. Här kommer Friskis & Svettis flytta in på plan ett och Region Hallands öppenpsykiatri på våningarna två och tre. Den andra etappen består av en sju våningar hög byggnad. Vi tänker oss att i detta hus kommer det att finnas all tänkbar service som exempelvis restaurang, café, frisörsalong osv för att göra det smidigt och trevligt för de som reser, arbetar eller bor i området.

Tydlig miljöprofil

Denna del av Falkenberg expanderar och Tröinge Ängar är ett nytt område som vuxit och blivit en egen stadsdel och man räknar med att minst 400 nya bostäder kommer att byggas fram till 2025.

– Stationshusen kommer att få en tydlig miljöprofil och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, säger Martin Eirefelt. Taken är belagda med sedum som fångar upp regnvatten, har en renade effekt och är gynnsamt för insekter och fåglar. Det har varit viktigt med ett genomgående hållbarhetstänk i projekten. Genom diskussioner med White Arkitekter har vi kommit fram till olika miljöanpassade val såväl inomhus som utomhus.

Arkitekturen i fokus

Exteriören består av svart stål och ek som harmonierar med varandra samt ger ett spännande uttryck. Eken kommer att få en patina som bli allt vackrare.

– Vi på Whites team har i projektet bidraget med både projekteringsledning, arkitektur, landskapsarkitektur och miljö. Det goda samarbetet med alla inblandade kommer i slutresultatet medföra ett kvarter som tar plats i staden och bidrar till ett livfullt stationsområde, säger Jimmie Ahlgren, projekteringsledare, White i Halmstad.

Gott samarbete

– Vi har byggt fastigheter för Eirefelt Fastigheter tidigare, berättar Marie Bengtsson, entreprenadingenjör på Tage & Söner. Vi fick en förfrågan om detta projekt, som en samverkansentreprenad. Det innebär öppenhet och transparens samt en kontinuerlig dialog med alla inblandade entreprenörer.

Fasaden är prefabricerad och monterad på plats med träfanerskivor med kompositkärna som vinklas in mot fönstren.

Kortsidan av långdelen är beklädd med plåtar där både färg och form bidrar till den intressanta fasaden.

De tre första planen i Stationshus 2 är nu inredda och klara. Den fjärde våningen väntar på hyresgäst för att då anpassas efter deras önskemål.

Fakta:

Byggherre: Eirefelt Fastigheter AB

Totalentreprenör: Tage & Söner i Varberg AB

Arkitekt: White Arkitekter AB

Markentreprenör: Åminne Entreprenad AB