Nyheter

Vem orkar driva ett förändringsarbete i en bransch som inte vill förändras?

När ett gäng entusiastiska arbetsmiljö-, risk och brandspecialister slår sig samman och vill förändra, då kan det hända riktigt häftiga saker! Det är vad vi upplevde när Projektstaben i Sverige startades för ca tre år sedan.

Med olika ingångar i arbetsmiljöfrågan i allt från brandskydd, kemikaliesäkerhet, höghöjdsarbeten, ergonomiska utmaningar och sociala faktorer som stress och jämställdhet med allt vad det innebär, fick vi till en riktigt bra kompetensbredd, kryddad av engagemang och passion.

Vi vill förändra byggbranschen på bred front, när vi jobbar sida vid sida med beställarna kan vi utmana både byggherrar och entreprenörer, i allt från upphandling till byggskede. Vi ser ett stort behov av utveckling och fler arbetsmiljöspecialister hos entreprenörerna och störst nytta anser vi att vi gör när vi agerar i båda leden.

Forskningsrapporter från Arbetsmiljöverket styrker det faktum att könsnormer och yrkesidentiteter som framhåller fysisk styrka, uthållighet och praktisk kompetens påverkar attityder till säkerhet, risktagande och arbetsmiljö. Byggbranschen är den hårdast drabbade sektorn när det gäller olyckor och dödsfall på jobbet. Något som hindrar många att välja bygg är den tuffa attityd och jargong som finns i branschen.

Machokulturen, skrämmer inte bara bort kompetenta personer, både #metoo och byggbransch-uppropet #sistaspikenikistan visade tydligt att kulturen också ligger till grund för diskriminering på jobbet. Jämställdhet och mångfald står därför högt upp på agendan hos många aktörer i branschen men vad gör företagen åt det? Vem driver frågan ute i produktionen? Och vem ”orkar” driva ett förändringsarbete i en bransch som inte vill förändras?

Projektstaben är ett värderingstyrt bolag där vi har ett gäng eldsjälar som vill förändra och faktiskt är med och förändrar. Som ett stöd i förändringsarbetet har några av våra ”Stabare” tagit hjälp av kampanjen Stoppa machokulturen som är ett samarbete mellan Byggnads och Byggcheferna. Det har pågått sedan 2015 och har ett tydligt budskap: att alla personer är lika välkomna i byggbranschen, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi har goda erfarenheter av att påverka redan i arbetsplatsintroduktionen. Genom att i introduktionen genomföra diskussionsövningar där vi pratar om värderingar, beteenden och hur vi vill vara mot varandra lägger vi grunden och kommer överens om vad som är ok och inte ok.

Sedan gäller det att följa upp jargonen och arbetsmiljön både på projektkontoren och i byggbodarna och ha en löpande dialog. Arbetsmiljöarbetet måste pågå överallt, hela tiden och vi behöver lysa upp de mörkaste hörnen för att det ska fungera. Vi måste förstå såväl de fysiska riskerna som de lite lurigare, beteendemässiga riskerna. Den råa jargongen kan förändras, men det kräver att fler vågar ta ställning och säga ifrån.

Det är jobbigt av en anledning- för att det är viktigt.

För att lyckas med en förändring behöver vi hjälpas åt både inom företaget och i branschen. Som stöd har Projektstaben lanserat ett arbete med en uppförandekod. Den bygger vidare på Projektstabens värderingar och ger oss vägledning och riktlinjer för hur vi interagerar med varandra, våra kunder, de samhällen vi verkar i och andra intressenter, d v s hur vi praktiskt ska hantera olika utmanande situationer i vardagen. Vi har genom att bryta ner uppförandekoden till vardagliga situationer, som medarbetarna kan relatera till och diskutera i mindre grupper, ökat medvetande, engagemang och förståelse för dokumentets innehåll. Ökat engagemang och förståelse ger goda förutsättningar att riktlinjerna efterlevs. Efterlevs dessa, ser vi tillsammans till att utveckla vår arbetsplats och bransch till det bättre, och det är precis vad vi vill. Vi på Projektstaben är med och påverkar genom våra beteenden, vårt sätt att agera och reagera. Uppförandekoden utgör för oss en bra vägledning, ger stöd och skapar trygghet i medarbetarens vardag.

Vi orkar förändra och med stöd av varandra med uppförandekoden som grund drar vi vårt strå till stacken i arbetet för en tryggare, säkrare och jämställd byggbransch.