Nyheter

Modernisering av begravningsverksamheten vid S:t Eskils kyrkogård i Eskilstuna

Just nu pågår ett projekt för att effektivisera och förbättra begravningsverksamheten vid S:t Eskils kyrkogård i Eskilstuna. Här uppförs nya byggnader för administration och verksamheter som ska underlätta, effektivisera och förbättra verksamhet och arbetsmiljö för de ungefär 70 yrkesverksamma som under högsäsong arbetar på platsen

S:t Eskils kyrkogård invigdes 1987 och hette fram till 1949 Nya Kyrkogården. Här finns S:t Eskils kapellkrematorium, som är ett av Sveriges mest moderna. Här har man planer finns för en utbyggnad av kapaciteten.

Förutom kremationsavdelning finns här två kapell inrymda i byggnaden. Det är Ljusets och Stillhetens kapell. Avsedda för begravningsceremonier och som visningsutrymme.

Henrik Mossberg, fastighetsansvarig i Eskilstuna Pastorat:

– I det här projektet blir på sätt och vis begravningsverksamheten vid S:t Eskil ”beställare” och tillsammans har vi tagit fram ett ändamålsenligt förslag som ska förbättra den totala arbetssituationen vid St Eskils kyrkogård. Som exempel på problem kan nämnas det omständliga i att byggnader som personal använt haft sin placering så att ganska tufft trafikerade vägar måste passeras.

Modernisering av verksamheten

Det får sin lösning nu genom att personalutrymmen – både kontor och bl.a omklädningsrum, matsalar, verkstad, plats för grävmaskiner med mera, samlas på en plats. Dessutom på en tomtyta som ligger tämligen undanskymt, berättar Henrik Mossberg.

Projektets totalentreprenör är Tuna Förvaltning & Entreprenad AB, och projektet är i full gång från starten i mars 2020. I september 2021 ska alla nya byggnader finnas på plats.

– Det här är ett väldigt trevligt projekt, säger Jonas Lundin hos Tuna Förvaltning & Entreprenad. Speciellt när vi jobbat tillsammans med alla inblandade, från pastoratet till alla dem som jobbar direkt inom verksamheterna.  

Foto: Svenska Kyrkan