Nyheter

Viljan att satsa på digitalisering är stor bland byggföretag

Mjukvaruföretag har att välja mellan att bidra till lösningar eller att förvärra situationen. Nyckeln till framgång är att bygga affärssystem tillsammans med kunderna.

Enligt IFS senaste undersökning, ”Investeringar i digital transformation 2020 finns ett intresse för digitalisering i byggbranschen, men också utmaningar.Undersökningen som genomfördes tidigare i år när coronapandemin tog fart omfattar 3 032 deltagare från Europa och Australien, varav över 300 deltog från Sverige.

Det visar sig att viljan att satsa på digitalisering är stor bland byggföretag. 67 procent av representanterna för nordiska byggföretag planerar att öka investeringarna i digital transformation. Det kan jämföras med ett medeltal på 75 procent för samtliga länder som ingår i undersökningen.

Bland de hinder för satsningar som chefer på svenska byggföretag pekar ut märks bristande engagemang bland anställda. Det anger hela 53 procent. En viktig lösning på problemet anses vara att involvera HR-avdelningen för att öka engagemanget, vilket 40 procent av de svenska deltagarna tycker. 22 procent påpekar att man ofta glömmer bort att få med HR i satsningar på digital transformation.

Det här är inga synpunkter som är unika för Sverige. I hela undersökningen anger en så stor andel som 88 procent av representanterna för byggbranschen att satsningar på digital transformation misslyckas på grund av bristande engagemang bland anställda. Det kan jämföras med ett medeltal på bara 21 procent för samtliga branscher.

Digital transformation ses inte enbart som en teknikfråga, vilket även gäller för satsningar inom andra områden. 29 procent av deltagarna från Sverige tror att de företag som prioriterar teknik framför människor är de som löper störst risken att gå omkull under de närmaste fem åren. 

– Vi ser ett generellt behov av att utveckla våra mjukvaror tillsammans med våra kunder. Det gäller så klart också för kunder i byggbranschen. Det som undersökningen visar tydligt är att olika grupper bland kunderna behöver vara involverade i projekten, säger Elni Kullmer Nordenchef på IFS.

Elni menar att mjukvaruföretag kan ta chansen att vara ett sammanhållande kitt för sina kunder i byggbranschen.

– De som jobbar på våra kunders företag är otroligt viktiga när det gäller utvecklingen av våra produkter. Utan engagemang från dem kommer vi inte att lyckas bygga affärssystem som bidrar till att förändra arbetssätt och ersätta äldre processer med nya och bättre.

– Det här är inga enkla saker, men de är centrala för att bygga användbara affärssystem som bidrar till positiva förändringar. Digital transformation är det begrepp som används för att beskriva sådana förändringar, men egentligen skulle det räcka med att säga transformation. Transformation med hjälp av affärssystem, som utgår från människor, avslutar Elni Kullmer.