Nyheter

QleanAir: Fem steg för en hälsosam inomhusluft på arbetsplatsen

Som ett resultat av covid-19, har luftkvaliteten på våra arbetsplatser blivit ett uppmärksammat ämne. Hur säkrar man sina anställdas hälsa på arbetsplatsen och hur förbereder man för en säker tillbakagång till kontoret?

QleanAir Scandinavia har samlat fem viktiga steg som varje arbetsgivare borde följa för att säkra en hälsosam inomhusmiljö.

Till följd av coronapandemin har vardagen förändrats drastiskt under det senaste året. Kommande vinter och torrare luft kommer påverka inomhusluften och risken för smittspridning på arbetsplatsen. Luftrenare, ventilation och hälsosamma rutiner kommer bli viktiga åtgärder.

– Även om vi är mitt i en rådande pandemi med olika restriktioner, måste företagen börja förbereda sig på en trygg och säker tillbakagång till det fysiska kontoret. Att ha en strategi för ren inomhusluft på plats kommer bli avgörande för att arbeta för en hälsosam inomhusmiljö för alla medarbetare, säger Christina Lindstedt, CEO på QleanAir Scandinavia.

Med lång erfarenhet inom luftrening vill QleanAir Scandinavia kunna vara ett stöd till företag och organisationer när de återvänder till sina fysiska kontor. Detta gäller inte bara under rådande pandemi, utan även efteråt då medarbetarnas krav på inomhusluftens kvalitet sannolikt kommer öka. Som en del av detta lanserar QleanAir nu en ny luftrenare för kontor och offentliga miljöer som de utvecklat i tät dialog med sjukvården.

Den nya luftrenaren, FS 30, är mobil och enkel att placera ut för att kunna hjälpa till där behovet av luftrening är som störst. Dessutom har den en mycket låg ljudnivå, vilket gör att den passar bra i miljöer som kräver en hög nivå av koncentration, såsom kontor, klassrum, sjukvård och mötesrum. Luftrenaren FS 30 är utrustad med ett HEPA 14-filter med en filtreringsgaranti om 99,995 procent, varför det ofta används inom sjukvården för att reducera förekomsten av virus, bakterier och andra luftföroreningar i luften.

Fem steg att följa som arbetsgivare – för en säker och hälsosam inomhusmiljö:

1. Gör en ordentlig analys

Det finns flera aspekter att ha i åtanke när man ska göra en analys av sin inomhusluft; hur många människor kommer och går i lokalen under en dag, vilken aktivitet sker på arbetsplatsen och hur ser lokalens ventilationssystem ut? Gör en ordentlig inventering av arbetsplatsens luftkvalitet för att säkerställa att ni tar till rätt åtgärder och hittar en lösning som passar just er. Och glöm inte heller att regelbundet mäta luftkvaliteten för att säkerställa en positiv effekt.

2. Håll avstånd

Att hålla avstånd till varandra kommer vara fortsatt viktigt då vi återvänder till den fysiska arbetsplatsen för att motverka smittspridning. Arbetsgivare bör därför ta med detta i

arbetsplatsens strategi för en säker inomhusluft och se över de dagliga rutinerna på arbetsplatsen. Att sprida ut sig i lokalerna och att hålla ned antalet personer på möten är enkla åtgärder för att behålla god luftkvalitet och skapa trygghet för varje medarbetare.

3. Ventilera ordentligt

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö bör varje arbetsplats ha ett ventilationssystem anpassat efter de specifika behoven på arbetsplatsen. WHO, ECDC och andra aktörer rekommenderar att sätta på ventilationen redan cirka två timmar innan arbetsdagen börjar och att ha igång det två timmar efter den sista personen gått hem, för att säkra att luften blir ordentligt ventilerad. Om ventilationssystem saknas eller är otillräckligt bör möjligheterna till installation av ett system eller utökad kapacitet utredas. Under tiden är det viktigt att vädra ofta.

4. Rena luften

Lösningar för luftrening kan hjälpa till att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen. Mobila luftrenare är därför en bra åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i lokalen där utmaningarna är som störst, såsom utrymmen där många människor rör sig. Dessutom hjälper luftrenare till att öka luftcirkulationen i lokalen vilket ökar luftkvaliteten. Men var noga med att välja en lösning med ordentligt filter (HEPA 13 eller 14) och hög kapacitet, samt konsultera gärna med en expert för att placera luftrenaren rätt i lokalen.

5. Planera långsiktigt

Det är viktigt att hitta lösningar för ren luft som är effektiva över tid. Konsultera med en rådgivare som kan mäta luftkvaliteten på din arbetsplats och hjälpa till att sätta upp en ‘renlufts-strategi’ utifrån era behov, samt ta fram ett serviceupplägg som säkerställer luftkvaliteten på lång sikt.