Nyheter

Bristen på studentbostäder ökar: 1000 nya studentbostäder behövs de närmaste åren

En studie av bostadssituationen som Högskolan i Halmstad har låtit konsultfirman Sweco göra visar att bristen på studentbostäder har ökat stadigt sedan 2013, och kommer att fortsätta att öka om inget görs åt situationen. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den brist som finns och som kan fortsätta att öka när Högskolan får fler studenter. Högskolestyrelsen tog del av förstudien vid sitt septembermöte och slog fast att tillgången på studentbostäder är en ödesfråga för Högskolan.

– Högskolestyrelsen har i flera år sett med oro på bostadssituationen och den här förstudien visar nu svart på vitt hur situationen ser ut, utifrån en bred analys av data om både studenter och bostadstillgång. Om Högskolan ska kunna fortsätta att växa och attrahera fler studenter är tillgången på studentbostäder en förutsättning. Vi vill inte behöva se att Halmstad tappar i popularitet och att studenter avstår från en plats för att de inte kan hitta bostad, säger högskolestyrelsens ordförande Harald Castler.

Behovet av fler studentbostäder är ingen nyhet. Halmstad är sedan 2017 ”rödlistad” av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), som varje år mäter tillgången på bostäder i olika studentstäder, och Halmstad studentkår har drivit bostadsfrågan i många år tillsammans med Högskolan.

Den förstudie som Högskolan nu har låtit Sweco göra syftar till att ta fram ett bredare faktabaserat underlag kring hur många studentbostäder som finns, hur behovet ser ut kopplat till mängden studenter och varifrån de kommer, samt jämföra situationen med andra medelstora städer med universitet eller högskola.

Tuff bostadssituation för många studenter

I dag finns det cirka 1 200 studentbostäder i Halmstad. Behovet uppskattas vara drygt det dubbla, närmare 2 500 bostäder (baserat på förstudiens data om nyregistrerade studenter, varifrån de kommer, samt på kötid för det befintliga beståndet). Sweco konstaterar också i sin rapport att gapet mellan antalet tillgängliga bostäder och antalet studenter har vuxit stadigt sedan 2014 i takt med att antalet nyregistrerade studenter vid Högskolan stadigt har ökat för varje hösttermin. Se diagram nedan.

Bostadsbeståndet har inte alls ökat i samma takt som mängden studenter. Med en fortsatt förväntad ökning av studenter bedömer nu Högskolan och studentkåren baserat på förstudiens underlag, att det behövs minst 200 nya studentbostäder om året i 5 år framöver för att tillgodose behovet, det vill säga cirka 1 000 bostäder på 5 år.

Timmie Hansson är ordförande för Halmstad studentkår som varje år får otaliga frågor från nya studenter som ber om hjälp att hitta bostad:

– Jag har mött studenter som pendlar med tåg från Borås, som sover på en klasskamrats soffa, och faktiskt också studenter som har valt att hoppa av för att de inte har funnit någonstans att bo. Boendesituationen för studenter är tuff på de flesta studieorter, men i Halmstad är den orimligt tuff. Halmstad måste ha ett större engagemang i bostadsfrågan om man vill vara en bra studentstad, säger Timmie Hansson.