Nyheter

NAVET Analytics: Bygghandeln växer så det knakar

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige växte under årets första sex månader med 12 procent jämfört med samma period förra året. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg.

Detta enligt statistik från SCB som NAVET Analytics varje månad sammanställer och analyserar. Trenden med en kraftigt växande bygghandel återfinns även på andra håll i Norden. I Finland ligger tillväxttakten i linje med Sveriges, drygt 10 procent, medan både Norge och Danmark redovisar ännu kraftigare uppgång med 20-25 procent under första halvåret. När siffrorna studeras närmare visar det sig att det framförallt var under det andra kvartalet som tillväxten tog ordentlig fart.
Uppgången har flera förklaringar men de tydligaste är ökad mängd hemarbete, karantän och andra restriktioner kopplande till pandemin, förklarar Jens Linderoth, Analysansvarig på NAVET Analytics. I takt med att allt mer tid spenderas i hemmet har renoveringslustan och gör-det-själv-marknaden ökat, det ser vi tydliga tecken på i statistiken, fortsätter Jens. I alla kriser finns det inte bara förlorare utan även vinnare och bygghandeln är en av dem, avslutar Jens.
Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg Norden