Nyheter

Källbogården i Surahammar utökas med 40 nya boendeplatser

Det blir en helt nybyggd tillbyggnad i tre plan och med fläktrum på fjärde planet. Utmärkande för byggnaden är atriumgården med oval balkong på plan tre varifrån man kan antingen titta ner på den gemensamma ytan på markplan eller upp mot skyn genom den stora glaslanterinen i takhöjd. Byggnaden ska dockas med den gamla Källbygårdbyggnaden.

Behovet av äldreboenden är fortsatt stort och därför beslutade kommunen i Surahammar att bygga ut med en ny tillbyggnad om 3 900 kvadratmeter innehållande fyra avdelningar fördelade i två plan och med tio platser i varje avdelning.

– De 20 meter långa och fem meter breda balkongerna på båda boendeplanen och som finns på gaveln syns på långt håll från vägen. Här kan de boende njuta av utsikten och utomhusmiljön, säger Mikael Berg, platschef på ByggPartner i Dalarna.

Det är nu två år sedan projektet övertogs av Storesund Arkitekter efter att en annat arkitektkontor hade tagit fram idé, skisser och systemhandlingar till projektet. Surahammars kommun, som enligt socialchef Martina Nordin tidigare inte hade levt upp till lagkraven om att kunna erbjuda äldreboende inom tre månader, beslutade om en ny tillbyggnad med plats för 40 nya platser till åren 2020-2025.

– Kommunen sökte efter någon som kunde ta fram förfrågningsunderlag till offentlig upphandling. När vi tog över handlingarna var det en hel del frågor kvar, som exempelvis vissa programfrågor, verksamhetsanpassningar och akustiklösningar. Det gällde att hitta lösningar som gjorde projektet byggbart. Flera arkitektkontor svarade, men vi fick förtroendet att fortsätta med projektet, säger Marie Storesund, vd på Storesund Arkitekter.

Själva byggnationen startade i maj 2019 som generalentreprenad hanterad av Byggpartner i Dalarna och Surahammars kommun och Västra Mälardalens kommunalförbundet som byggherrar.

Konstruktionen består av platsgjuten källare och valv, HDF bjälklag och stålstomme på övre plan. Taket består av prefabricerade takstolar, spont och papp med dubbelfalsad takplåt ovanpå.

– Den röda tegelfasaden som finns i den gamla byggnaden på ett plan lyckades vi hitta nya tegelstenar i samma röda kulör, vilket skapar ett enhetligt intryck. Panelen över och under fönsterpartierna bryter av fasaden på ett trevligt sätt, säger Mikael Berg.

Byggnaden innehåller en hel del tekniska lösningar som ska underlätta för personalen att arbeta. Lägenheterna är inte så stora men innehåller både pentry och rymliga badrum. Det finns gemensamma ytor där de boende kan vistas med nära tillgång till personal.

– Tillgänglighet och automatiska dörröppnare för boende med nedsatt rörelseförmåga, är några av de lösningar vi tagit fram. Kulörer som gör det lätt att orientera sig är andra viktiga delar i projektet, tillägger Marie Storesund.

I slutet av juni 2020 genomförs den utvändiga slutbesiktningen och den 28 februari 2021 beräknas byggprojektet vara helt klart och redo för en slutbesiktning. I april lämnas byggnaden över till beställaren.