Nyheter

Håll Nollans säkerhetspush för att skapa en olycksfri byggbransch

Den 15 september stannar ett flertal bygg- och anläggningsarbetsplatser upp runtom i landet för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

Bakgrunden till Håll Nollans säkerhetpush är att skicka en stark och unison signal inom byggbranschen. Genom att lyfta goda exempel kring erfarenhetsutbyte och samarbete vill åtskilliga bygg- och anläggningsplatser runtom i Sverige visa att samverkan över gränserna ger säkrare arbetsplatser.

– Ensam är inte stark. Om vi ska kunna förändra på riktigt, behöver vi verkligen hjälpas åt. Vi ska se till att få en hög säkerhetskultur, bland annat genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar, säger Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan.

Säkerhetspushen arrangeras för första gången i Håll Nollans regi och är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna som finns inom byggbranschen. Håll Nollan är en förening med över
80 medlemmar från bygg- och fastighetsbranschen. Under de tre åren som föreningen verkat har man tillsammans med medlemmarna bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och guider och en byggherreutbildning.

– Varje år inträffar drygt 3000 arbetsplatsolyckor i byggbranschen och många av dessa är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller långa sjukskrivningar. Varje olycka är en för mycket. Med denna manifestation vill vi lägga ytterligare fokus på hur vi kan bli ännu bättre tillsammans, säger Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan. 

Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på ett flertal bygg- och anläggningsprojekt där det blir ett produktionsstopp under 15-20 minuter. Många är med och manifesterar för en säkrare arbetsmiljö. En del kommer att genomföra säkerhetspushen digitalt, medan andra kommer att genomföra den fysiskt i mindre grupper på grund av Covid-19.

En sammanställning på alla som är med, inklusive kontaktuppgifter, finns längre ner i listan. Det finns även möjlighet att som journalist närvara på plats, kontakta projektplatsens kommunikatör.