Nyheter

Jens Erneholt till ESSVE

Jens Erneholt är en välkänd profil för de flesta som arbetar med massivträ. Med en gedigen utbildning som civilingenjör och arkitekt har han på nära håll följt och drivit trenden mot ökad byggnation i massivträ. Utöver roller inom Skanska, WSP och SIZES så är Jens aktiv inom sociala medier och driver gruppen ”Vi som älskar trä” på Facebook. 

ESSVE kommer Jens främst att arbeta med produktutveckling i nära samarbete med konstruktörer, arkitekter, massivträleverantörer, maskinleverantörer och entreprenörer inom massivt trä. Målet är att ha ett fullskaligt sortiment anpassat för den nordiska marknaden redo under 2021.

Byggande i massivt trä är en global trend driven av möjligheter att kunna bygga klimatsmart och effektivt. Till skillnad från betong så binder trä koldioxid medan betongtillverkning står för ca: 8% av de globala utsläppen. Trä är lättare än betong vilket gör att man bl.a. kan optimera transporter och påbyggnader på befintliga byggnader och bygga med betydligt enklare grundkonstruktioner.

– Marknaden för konstruktioner i massivt trä växer explosionsartat och många av dem som satsat på produktionskapacitet inom området har kontaktat ESSVE för att de vill ha en nordisk partner för infästning på denna resa, säger Morten Bredesen, Managing Director på ESSVE Construction. Jag är mycket glad över att vi kunnat knyta till oss Jens för att leda denna satsning.