Nyheter

Freightbag revolutionerar byggbranschens arbetssätt

Nu ska uppstickaren Freightbag med patenterade lösningar för god arbetsmiljö och effektiv avfallshantering göra byggbranschen mer skonsam för byggarbetare och samtidigt minska problemet med byggsäckar som står på gator och gångstråk.

Varje år uppkommer 50 miljoner ton bygg- och rivningsavfall på byggarbetsplatser i Sverige enligt Avfall Sveriges senaste rapport. Ungefär en fjärdedel beräknas hanteras med byggsäckar.

− Problemet idag är att det saknas möjlighet att skonsamt hantera materialsäckar inomhus och i trånga utrymmen, vilket är de huvudsakliga områden varifrån avfall transporteras. Oavsett teknik och metod för bortforsling så måste avfallet först ut ur byggnad, och det är idag ett riktigt slitigt arbete, säger Mikael Gustafsson, grundare och VD på Freightbag.

Freightbag har utvecklat nya, unika verktyg för effektiv och arbetsmiljövänlig hantering av byggsäckar. Företaget har hittills lanserat två patenterade produkter; en vagn som gör det enkelt att hantera och flytta byggsäckar och en trappklättrare som förenklar förflyttning av fyllda säckar upp- och nedför trappor.

Förutom att göra arbetet skonsammare för byggarbetare kan Freightbag dessutom avhjälpa det välkända problemet med säckar som upptar plats utanför entréer, på gångstråk eller trottoarer och som länge vållat allmänheten både irritation och risker. Med Freightbags koncept möjliggörs nämligen hämtning av säckar direkt inne på själva arbetsplatsen. Det är många som redan har nappat på idén.

− Några av landets största fastighetsägare och branschorganisationer som idag jobbar aktivt med hållbarhet och arbetsmiljö har redan visat stort intresse. De ser våra produkter som en katalysator i arbetet med att få underleverantörer att leva upp till satta hållbarhets- och arbetsmiljömål och policys, fortsätter Mikael Gustafsson.

Mikael Gustafsson har arbetat inom avfallssektorn i över tio år och har sett en stor förbättringspotential för materialhantering och ett tydligt behov av att skapa konkreta, arbetsmiljövänliga hanteringstekniker.

− På många arbetsplatser ser vi idag enorma brister i efterlevnad av arbetsmiljöregler och arbetsvillkor för personal inom byggsektorn. Här kan Freightbag verkligen göra skillnad genom våra produkter som både är långt skonsammare än dagens alternativ, men också ger en kraftigt ökad effektivitet vid hanteringen av avfallet, säger Mikael Gustafsson.

Företaget lanserade sina produkter i Sverige under våren 2020 och har bland annat Statens Fastighetsverk på sin kundlista. De har en global expansionsplan och just nu pågår förberedelserna inför lansering i Baltikum till hösten samtidigt som man även planerar en lansering i USA.

Hittills har verksamheten finansierats genom eget kapital och försäljning av produkter och tjänster, men i samband med expansionsplanen tittar man nu på olika finansieringsalternativ.

− Grunden till Freightbags existens är vår vilja att bidra till en hållbar utveckling och modernare arbetsmiljö inom byggbranschen, men även inom andra branscher där material ska flyttas från en plats till en annan. Det finns behov av förändring och stor potential till förbättring, i Sverige likväl som globalt, avslutar Mikael Gustafsson.