Nyheter

Nytt revolutionerande infästningssystem för takpannor och taktegel från Monier

– Traditionellt sett har takpannor alltid monterats med spik eller skruv. En tidsödande metod, som dessutom lämnar en del övrigt att önska vad gäller säkerhet och täthet, berättar Johan Johansson, senior teknisk rådgivare på BMI (Monier och Icopal).

Efter flera år av forskning och produktutveckling har Monier skapat ett nytt, revolutionerande infästningssystem för takpannor och taktegel: M-Clip – en snabb infästningsmetod som ger dokumenterat stormsäkra tak.’

Moniers nya system är helt verktygslöst och kräver hälften så många infästningspunkter som traditionell infästning. Det gör att taket går mycket snabbare att lägga. Tester visar på att läggningstiden i många fall halveras!

– Takläggarna gillar systemet eftersom det går väldigt fort, men den som harstörst glädje av M-Clip är ändå villaägaren som får ett mycket säkrare tak, säger Johan.

M-Clip är framtagen för att ge ett stormsäkert infästningssystem som klarar svenskt klimat när det är som mest extremt. Faktum är att M-Clip ger en infästning som är nästan tre gånger starkare än den traditionella, något som stöds av tester mot den europeiska standarden för vindupplyft, EN14437:2004.

– Många tror nog att spikning håller bättre, men så är det inte. Våra tester visar att M-Clip sitter betydligt bättre när det blåser hårt.
En annan fördel med det nya systemet är att pannorna inte behöver ha spikhål, och därmed blir ännu tätare.
Vår nyaste panna, Aerlox, är helt anpassad för M-Clip och har inget hål alls. Vi tillverkar M-Clip för alla våra takpannor, även för de traditionella med hål, men vi ser vartåt utvecklingen är på väg. När man väl testat att montera på det här sättet går man inte tillbaka till det andra, säger Johan.

En annan viktig fördel med M-Clip är att det är lättare att ta bort takpannor, till exempel vid takinspektion. Snabbt och smidigt.