Nyheter

Dold vattenrening i Enköpings nya simhall

En 25 meters bassäng med åtta banor, hoppbassäng med klättervägg, bubbellagun med grotta och mycket mer! Årsskiftet 2020/21 öppnar nya Pepparotsbadet i Enköping för sina första badgäster.

– Vi ligger precis där vi ska i tidsplanen. Stomkomplettering och installationer pågår för fullt, rapporterar arbets- chef Martin Holmström, totalentreprenören Cobab, till Svensk Byggtidning våren 2020.

ENKÖPINGS NYA SIMHALL Pepparotsbadet byggs i stadsdelen Gånsta i sydöstra Enköping. I färdigt skick årsskiftet 2020/21 handlar det om ett komplett familjebad med en 25 metersbassäng och avdelningar för upplevelse och relax. Första spadtaget togs sommaren 2018.

Grundläggningen utgörs av en pålad, fribärande platta. På den är våren 2020 en platsgjuten stomme på runt 6 000 kubikmeter på plats.

– Det har varit lite svårigheter när vi på elva och en halv meters höjd gjutit väggarna. Det har blåst ganska mycket. Då blir det lite problem med att varje dag montera formen, säger arbetschef Martin Holmström, COBAB.

Enköpingshus nya badhus kläds med fasadtegel och stående cementbaserade fasadskivor.

Hösten 2020 sätter totalentreprenören COBAB:s särskilda Badhusgrupp igång med fyllning och provning av bassängerna.

– Vi håller på mycket med badhus. Något som sticker är byggnadens rundade hörn. En ganska läcker detalj som vi har gjort tidigare.

Kvalitet och rening

Anläggning och utrustning för säkrad vattenkvalitet och rening är naturligtvis en nyckelfråga vid uppförandet av en simhall.

– Vi är med från början när man börjar gjuta bassängbottnar, väggar och sådant.

Det förklarar Mats Jaller, teknisk chef på Poolwater – ansvarig entreprenör för vattenrening på det nya Pepparotsbadet i Enköping. Här handlar det om ett omfattande familjebad med äventyrs- del. Med väl tilltagna utrymmen för installationer och vattenutrustning runt omkring, men under bassängernas nivå.

I Enköpings nya simhall körs vattnet igenom sju stycken olika reningsanläggningar innan det trycks tillbaka upp i bassängerna, renat och klart.

– Först och främst partikelrening genom stora trycksandfilter, tillägger tekniske chefen Mats Jaller.

På Poolwaters bord ligger även ansvaret för kemikaliehantering

och rätt klorhalt i vattnet för de badande. Hit hör också violett strålning för att behandla de restprodukter som uppstår när klor reagerar på organiskt material.

Dolda utrymmen

På Enköpings nya bad installeras i för allmänhet och badande dolda utrymmen ett omfattande styr-, regler- och övervaknings- system för att säkerställa rätt vattenkvalitet, sammanfattar Pool- waters tekniske chef Mats Jaller.

– Det är inte många som varit i våra regioner! Ventilation och vattenrening är de två discipliner som tar mest plats i en sådan här anläggning. Som dessutom måste fungera tillsammans. Det är mycket fukt som kommer ut i luften som ska omhändertas!

FAKTA::

Tidplan: juni 2018–november 2020

Byggherre: Enköpings kommun

Totalentreprenör: COBAB Sverige AB

Vattenrening: Poolwater Nordic AB

Bild: Under poolnivå dolda styr-, regler- och övervakningssystem garanterar bassängernas vattenkvalitet i Enköpings nya simhall – Pepparotsbadet.