Nyheter

De småskaliga solcellsanläggningarna ökade med 73% under 2019

Många fastighetsägare väljer att investera i solcellsanläggningar, menar Hemsol. Under 2019 ökade antalet aktiva solcellsanläggningar från 25.486 till 43.944, vilket innebär att den procentuella ökningen motsvarar 73%.

Tack vare de nyinstallationer som utförts har den totala maxkapaciteten ökat från 411 MW år 2018, till 698 MW år 2019. Det motsvarar en kapacitetsökning om 70%.

Privata solcellsanläggningar mest populära

Solcellsanläggningar med lägre effekt utgör i princip hela ökningen, som har ökat från 21.535 år 2018, till 37.656 år 2019.

De småskaliga solcellsanläggningarna har ökat med 83%, men när det kommer till de storskaliga anläggningarna, som producerar 1000 kW eller mer, ser läget synnerligen dystert ut. År 2019 anslöts bara en storskalig anläggning, vilket bör ses som en besvikelse i jämförelse med det föregående året, då fyra större solcellsanläggningar driftsattes.

William Bergmark, medgrundare av Hemsol, menar att i dagsläget finns det flera ekonomiska incitament för privatpersoner såsom skattereduktionen på såld solel och solcellsbidraget som ersätter 20 % av totalkostnaden för en solcellsanläggning. Han menar att en anledning till att vi ser färre stora anläggningar är att för solcellsanläggningar med en kapacitet över 255 kW tillkommer energiskatt, vilket gör att många investerare sällan installerar större anläggningar än så då det påverkar lönsamheten på investeringen.

Så ser ökningen ut – län för län

Det totala antalet solcellsinstallationer ökar i samtliga län, och intresset för solcellsanläggningar beskrivs vara störst i Västerbotten och Gävleborg. I Västerbotten har en fördubbling skett, då mindre solcellsanläggningar, som klarar av att producera uppemot 20 kW, ökat från 213 år 2018 till 434 år 2019. Länsstyrelsen har tidigare beskrivit intresset för solenergiframställning som lågt i Västerbotten, men de skeptiska rösterna har bevisligen tystats.

Södra Gotland beskrivs som ett outnyttjat område, då potentialen för solceller är stor. Men trots det har få solcellsinstallationer utförts.

Nedan kan du se hur många solcellsanläggningar som existerar – län för län. Den totala ökningen i jämförelse mot 2018 presenteras inom parentes.

Solenergiframställningen har ökat mest i följande län:

Västerbottens län: 490 aktiva solcellsanläggningar (+98%)
Gävleborgs län: 861 aktiva solcellsanläggningar (+95%)
Skåne län: 6516 aktiva solcellsanläggningar (+82%)
Kalmar län: 1522 aktiva solcellsanläggningar (+82%)
Stockholms län: 5310 aktiva solcellsanläggningar (+81%)

I dessa län är ökningen minst:

Gotlands län: 825 aktiva solcellsanläggningar (+49%)
Jämtlands län: 830 aktiva solcellsanläggningar (+51%)
Norrbottens län: 208 aktiva solcellsanläggningar (+58%)
Hallands län: 2746 aktiva solcellsanläggningar (+60%)
Södermanlands län: 1823 aktiva solcellsanläggningar (+62%)

William Bergmark menar vidare att Sverige lämpar sig väl för solenergiframställning, då solgenomträngningen är god:

– Många tror att Sverige skulle vara betydligt sämre lämpat än ett centraleuropeiskt land som exempelvis Tyskland. För en optimalt placerad solcellsanläggning så är skillnad mellan Stockholm och Berlin runt 8% i solinstrålning per år.

Han anser därför att ökningen beträffande nya solcellsinstallationer bör förbli bestående över tid.

 

Källor:

SCB & Energimyndigheten