Nyheter

Åtta experter inom fastighetsteknologi till PropTech Swedens innovationshub

PropTech Sweden knyter nu tongivande experter i branschen till sig och lanserar ett Brightest Mind of PropTech exklusivt för medlemsföretagen. Dessutom lanseras inom kort en serie av webinarier och till hösten en exklusiv Boot Camp. Målsättningen är att öka kunskapen inom hela branschen och skynda på utvecklingen inom PropTech som helhet. 

PropTech Sweden som lanserades på svenska marknaden i februari 2020, är en innovationshub för alla aktörer inom fastighetsteknologi. PropTech Sweden verkar för att branschen som helhet utvecklas och skapar business genom nära samarbeten och relationer. Därför har man byggt en community av investerare, innovatörer och entreprenörer som utvecklar, samverkar och delar tankar kring fastighetsteknologi.

Som ett nästa steg presenteras nu Brightest Mind of PropTech, en expertpanel med syfte att lyfta kunskapen i Sverige, bestående av åtta stycken namnkunniga experter med erfarenhet och expertis från olika områden inom PropTech. Expertpanelen kommer delta på webinarer, think tanks, hålla föreläsningar vid partnerträffar, skriva artiklar och delta i pitchpanelen inför PropTech Awards 2021.

– Att få in en sådan gedigen kunskap i vår community visar på en kvalitetsstämpel och att PropTech Sweden kommer att bli ett riktigt intressant forum för medlemmarna. Jag ser fram emot mycket spännande diskussioner på våra runda bordssamtal under kommande webinarer, säger Roger Tofft, PropTech Swedens VD och initiativtagare.

I expertpanelen ingår följande experter, alla med olika fokusområden handplockade för en optimal panel som ska tillgodose medlemmarnas olika behov. Amanda Borneke – hållbarhet. Erik Linton – entreprenörskap och smarta fastigheter. Margareta Boström – kundbeteende, trender och affärsutveckling. Jasmin Yaya – growth marketing och dataanalys. Sergey Kazachenko – investerarförståelse och strategisk rådgivare. Michael Thydell – BIM och digitalisering. Nicholas Waern – smarta städer och fastigheter samt Anders Torell – entreprenörskap och investeringar, alla välkända namn inom PropTech-branschen. https://www.proptechsweden.org/pages/our-proptech-experts.

Amanda Borneke, en av Sveriges unga hållbarhetstalanger och byggbranschens egen hållbarhetsprofil förklarar varför hon valt att gå med i PropTech Swedens expertpanel:

– Det är samverkanskraft före konkurrenskraft. Det är så tröttsamt med företag som bara vill dela med sig av redan ”uppnådda” resultat. Jag är intresserad av att dela med mig om resan dit: Vilka misstag som gjordes eller vilka utmaningar jag har just nu. Mitt problem är någon annans lösning eller tvärtom. Enda sättet att upptäcka det är att skala upp sin kunskap och delta i nätverkandet. Tillsammans förändrar vi världen.

PropTech Sweden har sedan starten också varit tongivande i arbetet för att få in svenska företag till PropTech StartUp Europe Awardsvars semifinal äger rum i Bryssel den 30 juni. Arbetet har gett effekt och i år är sex svenska bolag med i semin, vilket utgör 12% av bolagen. (inga svenska bolag fanns med i semi-finalen 2019).

– Under förra året skapades en bra dialog med EU PropTech House och dom bad oss driva på ansökningarna från Sverige. Vi började bearbeta svenska bolag vilket medförde att vi både fick vi in fler ansökningar än tidigare och av en högre kvalité. Så bara på den här korta tiden, ser vi hur viktigt det är för Sverige att ha en nationell community som bland annat kan driva på den här typen av frågor. Sen har Sverige riktigt många och bra PropTech-bolag, som jag hoppas ska kunna få möjlighet att visa upp sig både i Europa och världen genom samarbetet, säger Roger Tofft.

Närmast planerar PropTech Sweden sitt första webinar i en serie av flera. Först ut är ett webinar gällande EU-finansieringen Escalar, och vad som krävs för att svenska bolag ska kunna få tillgång till dessa pengar.

Näst på tur är webinarier om PropTechs milstolpar:

Hur man som PropTech-bolag hittar finansiering, smarta städer med fokus på hemlöshet samt hur distansarbete kan utveckla svenska landsbyggden och betydelsen av lokala communities.

I höst planeras för en exklusiv Boot camp för medlemmar tillsammans med Svenska Handelskammaren och Business Sweden, i syfte att hjälpa företag som vill expandera in på UK-marknaden och erhålla information om hur man kan påbörja en etablering internationellt.