Nyheter

Bygghandeln växer

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte under årets första tre månader med 2 procent jämfört med samma period förra året. I beräkningen ingår butiker med försäljning av järn, bygg, VVS och färg.

Detta enligt statistik från SCB som NAVET Analytics varje månad sammanställer och analyserar. Om man jämför de senaste 12 månaderna med föregående 12 månaders period var ökningen marginell med drygt 1 procent. Det första kvartalet indikerar således en viss ökning av tillväxten, vilket enligt Jens Linderoth på NAVET Analytics, kan ha flera förklaringar.

– Dels var vintern ovanligt mild, vilket underlättade för byggandet, dels befann sig många projekt i färdigställandefasen, vilket också påverkade försäljningen av varor som färg, golv, infästningsmaterial mm. En annan viktig förklaring är troligen också att småhusförsäljningen ökade under förra året. Ett ägarbyte brukar nämligen utlösa en hel del renoveringar. Förra året ökade småhusförsäljningen med närmare 3 procent enligt SCB, vilket kan jämföras med en i stort sett oförändrad volym 2018 jämfört med 2017 avslutar Jens.

Källa: NAVET Analytics