Nyheter

Citylab – Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling

Certifieringen är unikt framtaget för svenska förhållanden, lagar och regler.

Nu presenterar Sweden Green Building Council (SGBC) nya Citylab som är en vidareutveckling av det tidigare systemet och innehåller en utvärderande del som svarar på frågan:

Hur hållbart blev det?

En av de första att använda nya Citylab är Älvstranden Utveckling AB.

2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Samhällsbyggnadssektorn står just nu för 21 procent av de svenska utsläppen – och de ökar.

– Lindholmen är ett viktigt utvecklingsområde för Göteborg och vi planerar att använda Citylab som verktyg för att säkerställa att Lindholmen utvecklas till en hållbar stadsdel. Ett första steg i arbetet är att göra en kvalitetssäkrad nulägesanalys som vidare ska användas som stöd i arbetet med framtida detaljplaner inom Lindholmen. Vi ser även att Citylab är ett bra verktyg för att skapa en god samverkan med andra aktörer, vilket är en förutsättning för ett bra resultat på Lindholmen, säger Åsa Svensson, Hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling AB.

Lindholmen är i dag en blandning av internationella företag, studenter, forskare, boende och kultur. Området består av 16 000 arbetsplatser, 8 000 studerande, 700 bostäder samt grundskola med tillhörande idrottshallar samt ett flertal gymnasier.

Pågående planering och utbyggnad av Lindholmen sträcker sig fram till 2026. Då förväntas 2100 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser stå klara inom Karlavagnsplatsen, Lindholmshamnen och Pumpgatan. Även ett mindre antal kontorsetableringar tillkommer.

Utöver detta planeras det för exempelvis förskolor, äldrevård, grundskola med idrottshall för 700 elever samt ett gymnasium för 1 000 elever.

– Nu behöver vi kraftsamla kring hela stadsdelar för att bidra till Sveriges miljömål och en hållbar samhällsbyggnad. Citylabs senaste certifiering innehåller en gedigen uppföljning. Den sätter press på alla parter att prioritera hållbarhet från start till mål i stadsutvecklingsprojekt. Älvstranden Utveckling AB är en av de första ut att genomföra detta i Lindholmen. Vi följer deras arbete med spänning, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på SGBC.