Nyheter

Bygginvesteringarna: Nya prognoser från NAVET Analytics

– Världsekonomin, konjunkturläget i Sverige och efterfrågebilden för många branscher har förändrats monumentalt på bara ett fåtal veckor, därför ansåg vi det vara viktigt att se över våra prognoser igen, förklarar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

NAVET Analytics har tagit fram ett riskscenario utifrån att effekterna på ekonomin och efterfrågan blir långvariga.

Den prognosen indikerar ett fall med nästan 20 procent i år och en fortsatt nedgång 2021. I siffror beräknas investeringarna då landa kring 184 miljarder kronor. Det är betydligt lägre än vad bedömningen var före coronavirusets spridning.

Det innebär att man räknar med att marknaden minskar med 60 miljarder på grund av de negativa effekterna av coronaviruset. Det kan jämföras med det stödpaket som regeringen presenterade i förra veckan på upp till 300 miljarder till näringslivet för att få en uppfattning om tappets storlek.

Huvudscenariot är emellertid en mildare nedgång.

Före corona var bedömningen att de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna skulle landa närmare 244 miljarder kronor 202. Den nya huvudprognosen visar att volymen istället kan komma att minska till 220 miljarder.

– Vi kommer att löpande uppdatera vår prognos i takt med att förutsättningarna utvecklas, samtidigt som vi har en nära dialog med våra kunder där de kontinuerligt får ny och uppdaterad information genom hela denna svårmanövrerade tid, avslutar Jens Linderoth.