Nyheter

Kungsleden anpassar årsstämma till rådande omständigheter

Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare samt övriga berörda har Kungsleden, med anledning av coronavirusets spridning i samhället, beslutat att anpassa vårt arrangemang vid vår årsstämma. Av försiktighetsskäl kommer årsstämman att begränsas i omfattning så långt det går samtidigt som aktieägarnas rättigheter tas i beaktande.

Detta innebär följande förändringar, som framgår i ett pressmeddelande från Kungsleden.

”Årsstämman börjar som vanligt kl 14.00, men inpassering sker först kl 13.45. Vi ber vänligen aktieägarna att vänta utomhus till dess inregistreringen öppnar.
Vi kommer inte att ha någon garderob utan ytterkläder tas med in i stämmolokalen.
Årsstämman hålls som vanligt på Kungsledens huvudkontor, och de närvarande kommer att placeras väl utspridda i stämmolokalen.
Antalet närvarande styrelseledamöter, bolagsledning samt icke aktieägare kommer att begränsas.
Vd kommer ej att hålla anförande på bolagsstämman, ett videoinspelat anförande kommer istället att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman. Övriga anföranden kommer att kortas ned.
Ingen förtäring eller dryck serveras.
Vi har ingen generell frågestund utan frågorna på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen.”

Bild: Pixabay