Nyheter

Trendbrott: IKEA minskar sitt klimatavtryck samtidigt som verksamheten fortsätter att växa

Verksamhetsåret 2019 markerar ett viktigt trendbrott: klimatavtrycket i IKEAs värdekedja minskade, ner till referensnivån för 2016, samtidigt som tillväxten fortsatte. I dag publiceras IKEAs hållbarhetsrapport för 2019 med framsteg från hela värdekedjan och franchisesystemet i enlighet med deras People & Planet Positive-strategi.

– Vi befinner oss på en spännande resa för att inspirera och göra det möjligt för fler att leva mer hälsosamt och hållbart, samtidigt som vi skapar en positiv påverkan på människor, samhälle och vår planet. Verksamhetsåret 2019 markerar en viktig milstolpe eftersom det här är det första året då vi fortsatte att växa – samtidigt som vårt klimatavtryck minskade. Med en försäljningstillväxt på 6,5 procent lyckades vi minska vårt klimatavtryck med 4,3 procent i absoluta tal. Det här är goda nyheter, framför allt eftersom vi vet att vi behöver göra så mycket mer för att nå våra mål fram till 2030, säger Lena Pripp-Kovac, hållbarhetschef, Inter IKEA Group.

Trendbrottet beror framförallt på en stor ökning av förnybar energi i produktionen av IKEA-produkter samt en betydande ökning av energieffektiviteten hos belysning och vitvaror.

– Det är mycket glädjande att vi minskar vårt klimatavtryck. Inom IKEA Retail Sverige arbetar vi ständigt med hur vi kan bidra till att ytterligare minska vårt eget avtryck, men också för att våra kunder ska kunna välja en mer hälsosam och hållbar livsstil. I april kommer vi som ett led i detta, att erbjuda second hand-försäljning av IKEA-möbler i alla våra varuhus, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Retail Sverige.

Bild: IKEA