Nyheter

3D-skrivarprojekt ska skapa värden för byggindustrin

Umeå kommun beviljar 100 000 kr för år 2020 samt reserverar 500 000 kr för åren 2021 och 2022 som medfinansiering till projektet 3D wood printing – nya värden för framtidens samhällen.

Projektet som har utvecklats av forskningsinstitutet RISE, handlar om framtidens möjligheter att bygga med restprodukter från skogs- och träindustrin.

– Skogs- och träindustrin producerar en stor mängd restmaterial som har potential att användas vid tillverkning av exempelvis hus. Den här typen av material är dock än så länge underrepresenterade i bygg- och konstruktionsindustrin på grund av materialen är relativt nya och behöver utvecklas ytterligare. Eftersom skogs- och träindustrin har en betydande verksamhet i den här delen av landet är det viktigt att kommunen går in och ger stöd till den här typen av projekt, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Projektet 3D wood printing ska fokusera på utvecklingen av ett helt biologiskt träbaserat material, helt utan plast och fossila material. Detta väntas bidra till nödvändig systemförändring i samhällsbyggandets förutsättningar för nya verksamhetsmodeller, cirkulära affärsmodeller och värdekedjor.

Projektet ska få fler aktörer i regionen att utveckla sin innovationsförmåga och åstadkomma oväntade lösningar där 3D-printing i trä ger nya möjligheter jämfört med dagens metoder.

En del i projektet handlar också om internationell positionering och att sprida den kompetens som finns i regionen. De aktiviteter som ska genomföras är i stora drag:

Löpande kunskapsseminarier om möjligheter med 3D-printing
Branschvisa workshops, direkt kopplade till industrins behov
Test av 3D-printad paviljong i trä vid Arkitekturbiennalen i Venedig och Expo2020 i Dubai
Prototyp av 3D-printat hus i trä i regionen
Demonstration av 3D-printade modeller inom materialutveckling/byggkonstruktion/cirkularitet
Löpande fördjupad designforskning och analys.

Fokus för Umeå kommuns medverkan ligger senare under projekttiden, bland annat kopplat till att sätta upp en 3D-printad prototyp och visa på framtidens samhällsbyggande, och byggande med restprodukter från skogsindustrin.

Bild:Pixabay