Nyheter

Tänk om alla fastighetsägare visste…

Jag undrar varför inte fastighetsägare kräver att få veta hur mycket syre det finns i deras värmesystem? Det är nog ingen som har talat om för dem att man kan mäta syret i systemvätskan. Eller att vätska innehåller lösta gaser, bl.a. syre, och vilka problem gaserna ställer till med.
Det här frågar sig QTF i ett blockinlägg.

Hur ska de kunna veta om ingen talar om det?

Men de vet ju vem det är som betalar uppvärmningskostnader, reparationer av korrosionsskador och havererade pumpar. Det har de antagligen märkt.

Det är nog dags att tala om för fastighetsägare att systemvätska ska innehålla mindre än 0,5 mg syre per liter för att vara energieffektiv och att inte korrosion ska uppstå.

TILL ALLA FASTIGHETSÄGARE DÄRUTE: Mät syrenivån i systemvätskan i dina värmesystem! Och se för tusan till att få mätresultat om du har låtit någon avgasa dina värmesystem. Om inte syrenivån är under 0,5 mg/liter systemvätska efter 1–5 dagars avgasning (beroende på systemstorlek) ska du ifrågasätta effekten på avgasaren. QTF mäter alltid syrenivån vid besiktning och efter avgasning, så att du vet om avgasning behövs och att den har gett resultat.

Ställ krav på systemvätskan! Det är du som betalar energiräkningen … #fastighetsägare

Varför mäter inte alla gasnivåer i systemvätska?

Om fastighetsägare visste vad gaser (syre, kväve m.fl.) ställer till med i deras värme-/kylsystem så skulle de nog begära in mätresultat i morgon. Systemvätskan i de flesta värmesystem i fastigheter innehåller mellan 2–4 mg syre per liter*, men det har de som betalar energinotan och reparationskostnader ingen aning om. De känner inte heller till att vätskan ska ha < 0,5 mg syre per liter vätska för att vara energieffektiv och stoppa korrosion. Varför? … det kan man undra.

Svaret är att det inte har varit standard i vvs-branschen/byggbranschen att mäta syrehalt i systemvätska. Många har inte vetat om att det går, en del har tyckt att det är jobbigt och en del har ingen aning om att det finns gaser i slutna värmesystem som ställer till vanliga problem som; funktionsstörningar, havererade pumpar, läckage m.m.

Första steget är att mäta systemvätskan, så att man vet vilka gasnivåer där är. Andra steget är att åtgärda förhöjda syrenivåer med avgasning och rening. Tredje steget är att mäta igen, så att man vet när syrenivån är acceptabel. Ett fjärde steg vi brukar rekommendera är att låta en professionell injusterare se över injusteringen och eventuellt göra en ny. När systemvätskan är kompakt, ren och näst intill gasfri kan energioptimerad injustering göras, vilket kan ge ännu mer besparing och komfort.

* QTF har gjort mer än 12 000 besiktningar och mätningar av värme- och kylsystem i fastigheter i Sverige.

Se film här:

Bild: QTF