Nyheter

Congrid är positiva inför framtiden

Programvaruföretaget Congrid från Helsingfors ökade sin omsättning med 1175 % och därigenom har utsetts till det 25e snabbaste växande teknikföretaget i Finland.

Den digitala plattformen för kvalitets- och säkerhetskontroll vid byggarbetsplatser som Congrid tillhandahåller har fått ett starkt fotfäste i den finska byggnadsindustrin. Många av de största aktörerna inom byggbranschen har anlitat Congrid.

– Vår tillväxt bygger på en fungerande produkt samt på att lyssna till kunderna och stödja dem, tillsammans med ett aktivt marknadsföringsarbete. Ryktet om oss sprids och kundkretsen utvidgas till att omfatta företag av olika storlek, tackar verkställande direktör Timo Makkonen.

I år kommer den största ekonomiska tillväxten fortfarande från den finska marknaden. Congrid har förstärkt sitt fotfäste i Sverige och därtill genomför företaget pilotprojekt i Storbritannien.

Till skillnad från traditionella startupföretag har Congrids företagsverksamhet blivit lönsam nästan helt utan extern finansiering. Den inhemska tillväxten har finansierats av företagets egen omsättning, men med internationaliseringen har man fått hjälp av Business Finland.

Congrid fokuserar även i år på att förbättra produktens användarvänlighet och den övergripande kvalitetskontrollen i samarbete med sina kunder. Målet är att man på byggarbetsplatser ska bättre kunna följa upp arbetets kvalitet under hela processen.

Deloittes program Technology Fast 50 listar de 50 snabbast växande teknikföretagen i Finland. I listan används som tillväxtindikatorer omsättningens tillväxt under de senaste fyra åren (2015–2018).

Bild: Congrid