Nyheter

Nyfosa förvärvar för 300 MSEK och avyttrar för 240 MSEK

Nyfosa har förvärvat en fastighet till ett värde om 300 MSEK, fastigheten är en lagerfastighet belägen i Örebro. Nyfosa har även avyttrat fastigheten Källsta 1:5 i Eskilstuna till ett värde om 240 MSEK.

Den förvärvade fastigheten är belägen i Örebro och har en total yta om cirka 47 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 22,1 MSEK. De två hyresgästerna är Mitsubishi och KGA Logistik. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,2 år och uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Tillträde för fastigheten är den 24 januari 2020. Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintlig kreditfacilitet.

Den avyttrade fastigheten Källsta 1:5 som är belägen i Eskilstuna, omfattar en yta om cirka 34 tusen kvadratmeter bestående av logistiklokaler och förvärvas av nuvarande hyresgäst. Frånträde av fastigheten genomfördes den 12 december 2019. Fastigheten hade ett hyresvärde på 15,5 MSEK med ett år kvar på hyresavtalet.

– Detta är två separata affärer som sammantaget ger ett ökat hyresvärde om 7 MSEK samt en förlängd återstående avtalstid om 3,2 år. Försäljningen var en möjlighet som uppkom genom diskussion med hyresgästen och vi såg rätt läge att avyttra, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

Bild av Alexander Stein från Pixabay