Nyheter

DOX och SkyMap i samarbete kring framtidens dokumenthantering

Nystartade Bygg-Tech bolaget SkyMap Innovations är drivande i utvecklingen av digitaliseringen i bygg- och anläggningsbranschen. SkyMap har spetskompetens inom visualisering och nu inleder det Växjö-baserade företaget ett samarbete med DOX, ett av Sveriges modernaste dokumenthanteringsföretag och informationsutbytes-aktörer.

För att undvika kommunikationsmissar och främja en mer fördelaktig sammanhållning i byggprojekten inleder nu DOX och SkyMap ett samarbete som underlättar och effektiviserar arbetsprocessen.

– SkyMap kommer in väldigt tidigt i projekten och är ett modernt och agilt företag som anpassar sig till marknaden. SkyMaps tjänster har en hög användarvänlighet och funktionalitet, vilket är precis det synsätt även vi på DOX har på våra tjänster, säger Per-Olof Staam, Marknadschef på DOX.

De båda bolagen menar på att användarnas arbetsprocess kommer att förenklas avsevärt genom detta samarbete.

– Integrationen med DOX gör att användarna kan hålla koll på alla sina dokument på ett och samma ställe under hela projektets gång. Det blir enklare att få en total överblick över processen genom att ha all data samlat på ett ställe och under samma inlogg, säger Jon Bengtsson, SkyMap Innovations VD och medgrundare.

Samarbetet innebär att datainsamlingen från SkyMaps drönarflygning över ett projekt laddas upp i DOX Projektportal och med hjälp av SkyMaps tjänst skapas en noggrann 3D-modell, där användarna får komplett information om projektets alla beståndsdelar.

– SkyMaps visualisering kompletterar vår dokumenthantering på ett ypperligt sätt. Det blir en helt annan trygghet och kontroll över varje enskilt projekt där användaren ständigt kan hålla sig uppdaterad på projektets framfart och säkerställa att dokumentationen stämmer överens med verkligheten, säger Per-Olof Staam.

Båda bolagen ser en stor nytta av detta samarbete som kommer att erbjuda användarna en helt ny upplevelse med båda aktörernas tjänsteutbud på ett och samma ställe.

– Vi såg att behovet fanns av en fulländad dokumenthantering som kan vara med användaren från absoluta start till mål i ett projekt. Att vi nu kan erbjuda alla vitala delar på samma plattform hoppas vi kunna göra våra användare mer trygga i sina projekt, säger Jon Bengtsson.