Nyheter

Lunds kommun tecknar avtal med Skanska om nya gymnasieskolan

På torsdagen tecknade Lunds kommun, genom Servicenämnden, avtal med Skanska Sverige om att bygga Hedda Anderssongymnasiet. Totalkostnaden för projektet är 726 miljoner kronor i 2019 års prisnivå.

– Äntligen, efter en väl genomarbetad process och kommunfullmäktiges beslut, kan vi i Lund nu fortsätta att utveckla vårt starka varumärke, utbildning. Med en samlokalisering av både Svaneskolan och Hedda Andersson-gymnasiet, i samma byggnad, kommer vi att se helt andra möjligheter till nya utvecklingsformer mellan grundskola och gymnasieskola, säger servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist.

Den 26 september beslutade kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt, Pastor Svane 1, samt att beställningen av skolan ska göras när riktkostnaden är fastställd.

Den 4 december fastställde kommunstyrelsen att byggnationen ska göras till en riktkostnad om 565 miljoner kronor, vilket innebär en total kostnad på 726 miljoner kronor i 2019 års prisnivå. Beslutet innebär också en samlokalisering av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolans högstadium.

Med alla dessa nödvändiga beslut på plats kunde Servicenämnden igår, den 5 december, teckna avtal med Skanska om byggnationen. Skanska har varit samarbetspartner i projektet sedan den 2 februari 2018, då företaget tilldelades uppdraget att bygga Lunds nya gymnasieskola. Utifrån upphandlingen tecknades avtal med Skanska om projektering av skolan med option på, att i ett senare skede, även teckna avtal för byggnationen.

– Att vi nu efter en lång projektutvecklingsprocess fått förtroendet att bygga Hedda känns naturligtvis fantastiskt roligt. Jag vill denna dag passa på att tacka alla inblandade för det fina arbete som tagit oss hit och jag ser fram mot att fortsätta in i utförandefasen med samma goda anda och samarbete. Att Hedda tillför stora värden till staden Lund gör projektet väldigt speciellt och ger en extra dimension till arbetet., säger Jörgen Christiansson, Distriktschef, Skanska Hus Lund.

– Hedda Andersson-gymnasiet kommer att bidra till en utveckling av stadsmiljön och skapa helt nya flöden i staden. En av Lunds kommuns största investeringar någonsin visar tydligt att vi är med och skapar framtiden i regionen, konstaterar Pål Svensson, servicedirektör i Lunds kommun.

Upphandlingen av byggentreprenör är gjord som samverkansentreprenad, även kallat partnering. Modellen innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång.

– Ambitionen är att partneringsamarbetet med Skanska ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet , att vi får en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid och att vi alla blir nöjda och stolta med slutresultatet, avslutar Pål Svensson.

Illustration: Wingårdhs/AART