Nyheter

562 aktiebolag i konkurs i november – minskning med 3 procent

I november minskar antalet konkurser med tre procent. Totalt registreras 562 företag i konkurs, vilket kan jämföras med 579 förra året. Byggbolag har det fortsatt tufft, bland de tio största konkurserna denna månad är sex stycken inom bygg.

Två län drabbas extra hårt av månadens konkurser, totalt förlorar 333 anställda i Dalarna och Östergötland sina jobb.

Antalet sysselsatta i bygg- och anläggningsbranschen beräknas bli 7 000 färre under 2020 jämfört med 2019, från 352 000 anställda till 345 000 skriver Sveriges Byggindustrier i sin stora konjunkturprognos över bygginvesteringarna i bostäder, infrastruktur och offentliga lokaler.

– Bygg- och anläggningsbranschen har haft det tufft i år. Drygt 1 100 företag har gått i konkurs, en ökning med 4 % jämfört med samma period förra året, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Ett av Dalarnas största byggbolag i konkurs – 90-tal anställda berörs

Erlandssons Bygg i Dalarna har fått en stämning från en baltisk husleverantör kopplat till husbyggarprojektet Timber Heights i Sälen som kontrakterades så sent som i maj i år. Nu försätts Erlandssons Bygg i Dalarna i konkurs.

Ägare till Erlandssons Bygg i Dalarna är Erlandsson Bygg i Sverige, en expansiv västsvensk företagskoncern med 75 bolag i Sverige och huvudkontor i Göteborg. Tomas Erlandson, delägare och vd för det familjeägda företaget Erlandsson Bygg i Sverige, är noga med att påpeka att konkursen enbart berör Erlandsson Bygg i Dalarna.

Erlandsson Bygg i Dalarna omsatte 363 miljoner kronor.

Tryckpressarna har slutat att rulla

Anrika tryckeriet Strands grafiska i Norden AB startade sin verksamhet 1932 i Lindesberg. I oktober 2018 påbörjades en företagsrekonstruktion då företaget inte klarade av att betala sina skulder, nu drygt ett år senare så är konkurs ett faktum och deras tryckpressar har slutat att rulla. Företaget omsatte 56 miljoner och 45 anställda drabbas.

Tryckeribranschen har de senaste 15 åren genomgått en stor strukturomvandling. Vid sekelskiftet fanns cirka 5 000 tryckerier i landet som omsatte ett par miljoner eller mer. I dag finns cirka 300 tryckerier.

Konkurser slår hårt mot mindre orter

Under november har 1 414 anställda blivit av med sitt jobb. Två län drabbades extra hårt av varsel, i Östergötland miste 195 personer sina jobb och i Dalarna 138 stycken.

– Ofta drabbas en mindre ort hårt om ett eller flera stora företag går i konkurs, det handlar inte bara om de som jobbar på det konkursade företaget utan det slår även hårt mot andra företag så som underleverantörer, handel och så vidare, säger Henrik Jacobsson.

Bild: Creditsafe