Nyheter

Ny forskning visar: Det går att göra klimatvänligare cement

Cementtillverkningen står för 8% av världens utsläpp av växthusgaser. Efter stålindustrin i Sverige kommer cementindustrin på andraplats.

Portlandcement, den vanligaste typen av cement, består av kalksten, sand och lera som hettas upp och blandas i höga temperaturer. Och det är här de stora utsläppen sker.

— Ett kilo koldioxid släpps ut för varje kilo cement som tillverkas idag, säger Yet-Ming Chiang, en av forskarna bakom studien till SVT Nyheter. Globalt förväntas antalet byggnader ha fördubblats till år 2060. Det motsvarar att man bygger ett nytt New York var 30:e dag, fortsätter Yet-Ming Chiang. 

Den nya metoden, för att minska utsläppen, blandar cementen på elektrokemiskt vis. Man löser upp mald kalksten i – på så vis får man ren koldioxid vid en av elektroderna. Vid den andra skapas en produkt som kallas för ”släckt kalk”. Det är denna släckta kalk som kan göras till cement.

I processen får man ren koldioxid i ett slutet system som lättare kan fångas upp och lagras med CCS-teknik (att avskilja och rena koldioxid för att sedan pumpa ner det i berggrunden).

Eftersom man får ren koldioxid kan den också användas inom andra kemiska industrier, till exempel som kolsyra via läsktillverkning.

Det forskarna på MIT nu studerar är hur man kan få allt att bli cirkulärt – det vill säga använda restgaserna syre och väte och sammanföra dem i en så kallad bränslecell.

Om det lyckas skulle bränslecellen kunna driva hela processen, och det enda utsläppet skulle i såna fall vara vatten.

Elektrolysmetoden är än så länge endast testad i labbmiljö.

Bild av skeeze från Pixabay