Nyheter

Congrid och YIT siktar mot London – Nordiskt byggande baseras på kvalitet och samarbete

Londons ledande byggevent samlar 25 000 byggexperter, 500 talare och 350 utställare för att nätverka och höra om nya trender inom industrin. Evenemanget kommer att behandla aktuella frågor i branschen, som byggbranschens kultur, hållbar utveckling och framtida byggande. Dessutom kommer det att finnas synpunkter på hur digitalisering och teknik formar branschen nu och i framtiden.

Congrid kommer att delta i eventet i rollen som talare och utställare. Congrids brittiska regionchef Daniel Hunt stiger upp på scenen tillsammans med YITs kvalitetschef Pauli Neuvonen för att dela synpunkter på den nordiska strategin för kvalitetsledning i byggprojekt.

YIT, det största byggföretaget i Finland, använder Congrid-mjukvaran för kvalitets- och säkerhetshantering på sina byggplatser. Beslutet att gå över till Congrid-programvaran grundades i byggföretagets behov att digitalisera sin byggdokumentation och förbättra informationsflödet mellan alla system och intressenter. YIT har också integrerat sitt back-end-system med Congrid, vilket möjliggör automatisk dataöverföring och analys.

Tripla-projektet, som valts till Finlands bästa byggarbetsplats 2018, har använt Congrid-programvaran i flera år för att digitalisera arbetssäkerheten och kvalitetsdokumentationen. Genom att engagera underleverantörer visar Tripla att varje part i byggprojektet har möjlighet att påverka resultatet. Projektet kännetecknas av sömlöst samarbete och en anda av partnerskap, vilket är resultatet av YITs önskan att anta nya arbetssätt för att uppnå högsta kvalitet och säkerhet.

För Congrid är 2019 ett år med internationell tillväxt. Företaget har exporterat säkerhets- och kvalitetsstyrningskunskap till internationella marknader och blivit bekant med branschpraxis och olika lösningar. London Build är en stor möjlighet för Congrid att lära sig mer om aktuella frågor och utvecklingen inom den brittiska byggbranschen och för att bygga nya relationer inom branschen.

Congrid grundades 2013 av ett team byggprojektledare som blivit frustrerade med användandet av penna, papper och Excel-filer för att hantera kvaliteten och säkerheten på byggarbetsplatser. Congrids molnbaserade programvara erbjuder användarna en plattform för hantering av kvalitets- och säkerhetskontroll vid alla byggprojekt, vilket minskar kvalitetskostnaderna, förbättrar säkerheten och maximerar produktiviteten på byggplatsen. Kunderna är stora byggutvecklare, byggföretag, entreprenörer samt deras underleverantörer i Norden. www.congrid.se

Bild av liushuquan från Pixabay