Nyheter

HIAK lanserar ny produkt för tystare inomhusmiljö

– Det här liknar ingenting som HIAK tidigare utvecklat, berättar teknik-, och akustikchefen Jan-Erik Bränd.

Två miljoner människor som bor utmed hårt trafikerade väg- och järnvägssträckor i Sverige drabbas
dagligen av buller. HIAK har en lösning!

HIAK, tidigare Hedemora Industriakustik, har nu tagit ett nytt innovationssteg.

– Vi har utvecklat och tillverkat lösningar för bullerdämpning till industrin i mer än 60 år och lanserar
nu en helt ny typ av friskluftsventil för bostäder och kontor, berättar Jan-Erik Bränd. Vår nya friskluftventil
har unik akustisk prestanda i kombination med högt luftflöde och den dämpar buller upp till hela 65 dB.
Produkten liknar ingenting som HIAK tidigare utvecklat men principerna för akustik och luftflöde
har den gemensamt med vårt övriga produktsortiment.

Friskluftventilen utvecklades genom ett innovationsprojekt på uppdrag av Trafikverket och är redan
efterfrågad på marknaden.

I takt med den ökande urbaniseringen är trafikbuller i bostäder ett alltmer vanligt problem som Trafikverket
satsar stort för att åtgärda.

– Ventilen passar väggar mellan 200 och 590 mm väggtjocklek och kan tapetseras eller målas så att den smälter in bra, säger produktchef Benny Cedergren.

– Vi ser en stor marknad i både villor och flerfamiljshus där man byter fönster eller gör fasadrenovering
och samtidigt ser över ventilationen, avslutar marknadschef Marcus Bjurman.

Kort om HIAK
• I samarbete med kunden löser HIAK bullerutmaningar
och ger en bättre ljudmiljö. Våra ingenjörer
består av Sveriges främsta experter inom ljuddämpande
lösningar och konstruktioner. Vi har en helt
unik kompetens inom buller och oljud.
• HIAK levererar konceptdesign, kompletta ritningspaket,
och hela projekt fram till en nyckelfärdig
lösning.
• HIAK har bland kunderna många av svensk industris
största och mest välkända företag. Bland annat
Siemens Industrial Turbomachinery, ABB, Quintus,
StoraEnso, SCA, SSAB, PEAB, Skanska, Scania och
Volvo Cars.

Bild: HIAK