Nyheter

”Byggbranschen måste utvecklas med relevanta ERP-system”

Sedan några år står byggbranschen under ett enormt tryck att moderniseras och förändras. Utmaningarna är nu så stora att många företag hotas av nedläggning. Vad göra? Svaret är till synes enkelt: investera i ERP-system. Men inte i vilket som helst utan ett som är relevant för branschen. Det menar Kenny Ingram, Global chef för bygg och infrastruktur, IFS i sin senaste krönika.

Byggbranschens villkor har förändrats avsevärt de senaste åren. Marginalerna pressas hårt. Produktiviteten är otillräcklig. Det råder kompetensbrist. Leveranserna av projekt är inte tillräckligt bra. Konkurrensen intensifieras. Detta gäller i många länder, däribland Sverige.

Vad det i grunden handlar om är att använda företagets resurser smartare och effektivare. Agera mer flexibelt och fatta bättre grundade beslut. Den svaga punkten är nästan undantagslöst att systemsidan släpar efter. Än i dag förlitar sig många byggföretag, även stora, på Excel. Många har i och för sig skaffat ERP-system men använder dem mest till delar av verksamheten, ekonomi och HR. Alltså inte till det de egentligen är gjorda för, nämligen att ge en tydlig översikt av helheten, av samtliga delars betydelse för verksamheten. Och då är det faktiskt inte ERP vi pratar om. ERP – Enterprise Resource Planning – täcker den övergripande förvaltningen av alla företagets aktiviteter och resurser, från projekt och material till underleverantörer och inventering. Därmed skapar ERP tydliga beslutsunderlag.

Därtill använder många byggföretag flera olika ERP-system som inte riktigt samverkar, vilket tyder på en odisciplinerad IT-strategi. Det är också vanligt med ERP-system som är konstruerade för andra typer av företag än inom bygg. Men byggbranschen skiljer sig på många sätt från andra branscher med sina företag av många storlekar, genom att vara projektbaserad och ha många intressenter och så vidare.

När branschen släpar efter med att införa relevanta ERP-system är det också svårt att hänga med i den tekniska omvandlingen till datadriven verksamhet. Den processen är avgörande. Det är när alla system och processer integreras och drivs av data som företagen kan få full kontroll över verksamheten. Det är då, genom ERP, som de kan hantera nya arbetsmetoder, som modulkonstruktion, digital hantering av anläggningstillgångar under hela livscykeln, BIM med mera.

Vi ser redan nu hur företag som investerar i relevanta ERP-system kan utmana långsammare företag, även de stora globala jätteentreprenörerna. Faktum är att just stora företag som inte hinner med i utvecklingen är särskilt sårbara och vi har sett flera av dem gå omkull på senare år.

Med det bäst lämpade ERP-systemet på plats kan företag bli mer konkurrenskraftiga i pris, lägga till nya kompetenser och tjänster i projektförsäljning som matchar eller överträffar byggarens förväntningar, bli smidigare. Helt enkelt skilja ut sig från konkurrenterna. En svårighet är dock att hitta just det ERP-system som är bäst lämpat. Även de expertkonsulter som brukar anlitas har ofta en otillräcklig uppfattning av vad byggbranschen verkligen behöver.