Nyheter

Klart för flera nya stadsdelar i östra Karlstad

Vid gamla flygplatsen i Karlstad är arbetet redan igång med den nya stadsdelen Jakobsberg men även i östra delen av Karlstad väntar en nästan lika stor stadsdelsutveckling. Välsvikens handelsområde är färdigbyggt men områdena runt omkring ska utvecklas med bostäder, kontor och andra verksamheter. Det står klart efter att kommunfullmäktige antog den fördjupade översiktsplanen för Välsviken.

– Med 2000 nya bostäder kommer runt 4000 personer kunna bo här. Till ytan motsvarar det hela centrala Karlstad från Kvarnberget i väst till Norrstrand och Tormestad i öst så det är en stor utveckling av Karlstad, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

De nya områdena kommer att ha en grön prägel, dels på grund av att kommunen kommer bevara stora grönområden som Trollkoneberget och Rävberget och dels för att det kommer vara nära till allt.

– Vi lägger stor vikt vid att ha bra kommunikationer. Det blir lätt att cykla, bra bussförbindelser och nära till tåget med tågstationen i Välsviken. Friluftsliv och handel ligger nära så de boende inte behöver ta bilen överallt, säger stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin.

Nya besöksmål med naturturism
I fördjupningen av översiktsplanen för Välsviken har kommunen sparat alla grönytor söder om järnvägen. Alstersnäset är ett område som ska kunna användas för att skapa ett besöksmål efter naturens förutsättningar.

– Här går redan vandringsleden Frödingleden och det skulle gå att utveckla mycket mer för att Karlstadsbor och besökare ska hitta hit. Det kanske kan finnas kulturrum, bryggor, övernattning i form av trädhotell eller annan typ av naturturism, säger Erik Nilsson.

Södra Kroppkärr först ut
Det är inte klart vad områdena kommer heta men området kommer troligen att delas upp i olika stadsdelaren första delen har redan en detaljplan klar och innebär att Södra Kroppkärr växer österut med 120 nya bostäder. Nu när fördjupningen av översiktsplanen är antagen är nästa steg att ta fram ytterligare detaljplaner. Kommunen kommer att börja med kontor och handel längs E18 och de befintliga trafiklederna och därefter ta fram detaljplaner för bostäder.

– Det här är ett långsiktigt arbete så det kommer ta tid innan hela planen har blivit verklighet. Om 20 år skulle jag uppskatta att allt kan vara utbyggt, säger Karolina Norlin.

Nya bostäder (2000 st)35 ha

Nya verksamheter40 ha

Natur 115 ha

Järnvägsverksamhet 30 ha

Övrig infrastruktur 40 ha

Befintlig planering/byggnation 90 ha

Bilden.
Karta över markanvändning vid Välsviken.
Bild: Karlstads kommun