Nyheter

Arkitekturdagarna diskuterar framtidens byggda miljö

Den 4–5 september är det dags för årets Arkitekturdagar i regi av Sveriges ArkitekterForm/Design Center i Malmö, två dagar som ska bredda diskussionen om framtidens arkitektur och arkitektens roll. Ett tiotal organisationer och nätverk i södra Sverige står för varsin timme i programmet som bland annat tar upp lek i staden, livsstilsförändringar och bostaden som rättighet.

– Arkitekturdagarna är en viktig satsning för att bygga och utveckla Form/Design Centers roll som nationell nod för gestaltad livsmiljö i södra Sverige. Detta årliga event bidrar till samverkan och kunskapsdelning, vilket är avgörande för att verka för en hållbar framtid, säger Form/Design Centers vd Dorte Bo Bojesen.

Arkitekturdagarna ägde rum första gången 2018 och var även då inriktade på framtidsfrågor. Då samlades omkring 1000 personer – främst från branschen. Gunilla Kronvall, ansvarig för Arkitekturdagarna och verksamhetsledare för Sveriges Arkitekter på Form/Design Center förväntar sig att ännu fler ska besöka eventet i år. Trösklarna är låga, med fritt inträde och utan krav på föranmälan. Arkitekturdagarna streamas för att arkitekturintresserade i hela landet ska kunna ta del av programmet.

Sveriges Arkitekters ambition är att samarbeta med organisationer, universitet och företag i södra Sverige. Därför erbjuder Arkitekturdagarna olika aktörer att hålla seminarier och föreläsningar om ämnen som är angelägna för dem.

– Arkitekturdagarna är Sveriges Arkitekters satsning för att samla branschen till en årlig diskussion om framtidens arkitektur och arkitektroll. I år har vi fantastiska 60 stycken föreläsare, moderatorer och debattörer, säger Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center.